ΕΣΠΑ

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ
Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε συνέχεια του ΕΣΠΑ 2007-2013, επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης και η ενίσχυση επιχειρήσεων στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας:

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία (ΠΔΒ)
Υλικά / Κατασκευές
Τουρισμός
Ενέργεια
Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
Υγεία-Φάρμακα

Επισκεφτείτε το espa.io και δείτε αναλυτικές πληροφορίες και νέα για όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης ή επιδότησης που παρέχονται από το ΕΣΠΑ

Υποκατηγορίες

  Προγράμματα

  Νέα

  Αγροτικός Τομέας

  «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»: Εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης στις Περιφέρειες Αττική, Ν. Αιγαίο

  25/04/2023
  Μη κατηγοριοποιημένο

  «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας

  12/04/2023
  ΔΥΠΑ

  ΔΥΠΑ: Παράταση έως 28/12 για το πρόγραμμα 3.220 νέων επιχειρηματιών

  03/03/2023
  ΕΣΠΑ

  Elevate Greece – Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Μνημόνιο συνεργασίας για τις startups και την καινοτομία

  02/03/2023
  Αγροτικός Τομέας

  Εκδήλωση για τα αναπτυξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία 2023/27

  17/02/2023
  ψηφιακή οικονομία
  Αγροτικός Τομέας

  ΕΚΤ: Προτεραιότητα των ελληνικών επιχειρήσεων ο ψηφιακός μετασχηματισμός

  25/10/2022
  Εκπαίδευση

  ΕΒΕΑ: Επιδοτούμενο Πρόγραμμα για την προσαρμοστικότητα των εργαζομένων

  15/09/2022
  «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»
  ΕΣΠΑ

  Έβδομη τροποποίηση Χρηματοδότησης στη Δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»

  ΕΑΤ Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας για ΜμΕ και startups
  Αγροτικός Τομέας

  ΕΑΤ: Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας για ΜμΕ και startups

  startups
  Εκπαίδευση

  Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε startups της Δυτικής Ελλάδας από το ΕΠΠ

  «Επανεκκίνηση Τουρισμού»
  ΕΣΠΑ

  Έκτη τροποποίηση της Δράσης «Επανεκκίνηση Τουρισμού»

  14/09/2022
  «Ψηφιακό Άλμα»
  ΕΣΠΑ

  Έβδομη τροποποίηση της Πρόσκλησης στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα»