Εμπόριο

Επιδότηση ΕΣΠΑ για εμπόριο

Ενδιαφέρεστε για Επιδότηση ΕΣΠΑ για εμπόριο;

Σκοπός είναι η αναβάθμιση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους εμπορικούς κλάδους (χονδρικό, λιανικό, ηλεκτρονικό εμπόριο) μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής, ενίσχυση της ασφάλειας των χώρων και ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Δείτε στο espa.io αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης ή επιδότησης που παρέχονται

Προγράμματα

Νέα