Σχετικά με εμάς

Σχετικά με εμάς

Η εταιρεία DIFFEREND BUSINESS SOLUTIONS IKE ιδρύθηκε το 2011 από ομάδα εταίρων με πολυετή εμπειρία στην αξιολόγηση και διαχείριση επενδυτικών έργων. Κύριος σκοπός της εταιρείας μας είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Με γνώμονα τη συνεχή προσπάθεια μας για παροχή Υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη, η εταιρεία μας κατέχει πια σημαντική θέση στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων βάσει του πελατολογίου και των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων που διαχειρίζεται.

Με πολύτιμο εφόδιο τις γνώσεις, την πολυετή εμπειρία και την τεχνογνωσία των ανθρώπων μας στα Προγράμματα ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Νόμου, υποστηρίζουμε με απόλυτο σεβασμό στις ξεχωριστές ανάγκες τους τις προσδοκίες των πελατών μας με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία σε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με έμφαση στους τομείς της Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Έργων, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού καθώς και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα.

Το πλήθος των έργων που έχουμε υλοποιήσει σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δράσης, οι επαναλαμβανόμενες συνεργασίες με τους πελάτες μας, καθώς και οι γνώσεις και η εμπειρία των στελεχών μας αποτελούν τα δυνατά σημεία συνεχούς ανάπτυξης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του πελατολογίου μας.

Πλεονεκτήματα εταιρείας – Γιατί εμάς

 • Εξειδίκευση 10 ετών στους τομείς δραστηριοποίησης για τους οποίους προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Πολυετής και εξειδικευμένη εμπειρία τόσο στην εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών όσο και στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης έργων στο πλαίσιο επενδυτικών προγραμμάτων
 • Στελέχωση από άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό
 • Άριστη γνώση των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών των επιχειρήσεων και των φορέων του Ιδιωτικού Τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης
 • Ολοκληρωμένο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών
 • Παροχή διαθέσιμων εργαλείων και τεχνολογιών πληροφορικής σε συνδυασμό με τις παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη υποστήριξη της επιχείρησης

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Υπηρεσίες Χρηματοδότησης, Διοίκησης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών και Επενδυτικών Προγραμμάτων

 • Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα
 • Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
 • Στελέχωση από άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό
 • Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης
 • Εκπόνηση Χρηματοοικονομικών Μελετών
 • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας (Fast Track)
 • Διοίκηση & Διαχείριση των επενδυτικών έργων μέχρι την ολοκλήρωσή τους και την εκταμίευση του συνολικού ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης
 • Έλεγχος τήρησης των συμβατικών όρων των αποφάσεων υπαγωγής και ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων
 • – Εκπόνηση σχεδίων marketing (Strategic Marketing Plans)

Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης Δημοσίου Τομέα

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
 • Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Εκπόνηση Μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης

Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 • Στρατηγική Ψηφιακής Μεταρρύθμισης

Τομείς δραστηριοποίησης

Αγροτικός Τομέας

Ενέργεια – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Βιομηχανία - Μεταποίηση

Εφοδιαστική

Δημόσιος Τομέας

Δημόσιος Τομέας

Εκπαίδευση

Εμπόριο

Εστίαση

Τουρισμός - Ξενοδοχειακά & Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Τουρισμός – Ενοικίαση αυτοκινήτων

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις