Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου, αφού αποτελείται από μια σειρά μέτρων τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.       

Υποκατηγορίες

  Προγράμματα

  Νέα

  Αγροτικός Τομέας

  Ε.Ε.: Έγκριση του ελληνικού σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 13,4 δισ. ευρώ

  02/03/2023
  Νέων Γεωργών
  Αγροτικός Τομέας

  Εγκατάσταση Νέων Γεωργών – Τρίτη Πρόσκληση

  13/09/2022
  Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς
  Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

  Προδημοσίευση μέτρου “Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

  06/09/2022
  αγρότες
  Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

  Ανάσα ρευστότητας άνω του 1 δισ. για τους αγρότες μέχρι τα τέλη του 2013

  Κομισιόν
  Αγροτικός Τομέας

  Κομισιόν: Στήριξη στον αγροτικό κλάδο με έκτακτη επιχορήγηση

  05/09/2022
  κτηνοτροφικό τομέα
  Μη κατηγοριοποιημένο

  Κομισιόν: Έγκριση 50 εκατ. για στήριξη στον κτηνοτροφικό τομέα στην Ελλάδα

  02/09/2022
  «Αγροανέλιξη»
  Μη κατηγοριοποιημένο

  Νέα Γεωργία Νέα Γενιά: Έως τις 22 Ιουλίου οι αιτήσεις στο πρόγραμμα «Αγροανέλιξη»

  Δίκαιη Μετάβαση
  Μη κατηγοριοποιημένο

  Επιπλέον ενίσχυση στους αγρότες στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

  Πράσινος Αγροτουρισμός
  Μη κατηγοριοποιημένο

  Πράσινος Αγροτουρισμός: Από 19 Ιουλίου οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα