Εστίαση

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για Εστίαση

Διαθέτετε ήδη επιχείρηση εστίασης ή θέλετε να δημιουργήσετε νέα; Η επιχείρησή σας ενδιαφέρεται για επιδότηση ΕΣΠΑ;

Οι επιχειρήσεις εστίασης και καφέ μπορούν να επιδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τα προγράμματα δίνουν επιδότηση μέχρι και 50% για εργασίες διαμόρφωσης των χώρων της επιχείρησης για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ανανέωση εξοπλισμού με νέο, βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες πληροφορικής και λοιπών δαπανών.

Δείτε στο espa.io αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα επιδότησης που αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα για επιχειρήσεις εστίασης.

Προγράμματα

Νέα