Καφε-μπαρ / Καφετέριες / Παραδοσιακά Καφενεία

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για Καφε-μπαρ / Καφετέριες / Παραδοσιακά Καφενεία

Διαθέτετε ήδη ή θέλετε να δημιουργήσετε νέα επιχείρηση; Η επιχείρησή σας ενδιαφέρεται για επιδότηση ΕΣΠΑ;

Καφε-μπαρ / Καφετέριες / Παραδοσιακά Καφενεία μπορούν να επιδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2017-2020.

Τα προγράμματα δίνουν επιδότηση μέχρι και 50% για εργασίες διαμόρφωσης των χώρων της επιχείρησης για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ανανέωση εξοπλισμού με νέο βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης, πιστοποίηση επιχειρήσεων και ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Δείτε στο espa.io αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης ή επιδότησης που παρέχονται

Υποκατηγορίες

    Προγράμματα

    Νέα