Υπηρεσίες

Σήμερα υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα στον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος καλύπτει τον μεγαλύτερο όγκο δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις).

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης.

Προγράμματα

Νέα