Υδατοκαλλιέργεια

Επιδότηση υδατοκαλλιέργειας

Τα τελευταία χρόνια ενισχύεται συνεχώς η επιδότηση υδατοκαλλιέργειας, για την αύξηση της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Η εκτροφή ψαριών και οστρακοειδών, καθώς και η καλλιέργεια υδρόβιων φυτών, είναι από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς ειδών διατροφής, ο οποίος ήδη προμηθεύει τον πλανήτη με τη μισή ποσότητα των ψαριών που καταναλώνουμε.

Στην Ευρώπη, η υδατοκαλλιέργεια αντιπροσωπεύει το 20% σχεδόν της ιχθυοπαραγωγής και απασχολεί άμεσα περίπου 85.000 άτομα. Ο κλάδος αποτελείται κυρίως από μικρές και μεσαίες, ή πολύ μικρές επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε παράκτιες και αγροτικές περιοχές. Ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ είναι ονομαστός για την υψηλή ποιότητα και τη βιωσιμότητά του καθώς και για τα πρότυπα προστασίας του καταναλωτή που εφαρμόζει.

Ο κλάδος διαχειρίζεται από την Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα επιδότησης του τομέα της υδατοκαλλιέργειας στο espa.io.

Υποκατηγορίες

    Προγράμματα

    Νέα