Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Σήμερα υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης.

Προγράμματα

Νέα