Ταξιδιωτικά Γραφεία

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για Ταξιδιωτικά γραφεία

Επιλέξιμες δραστηριότητες που επιδοτούνται από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ

Γραφεία οργανωμένων ταξιδιών και περιηγήσεων
Τουριστικά πρακτορεία
Υπηρεσίες ενοικίασης πούλμαν
Ξεναγοί

Αν διαθέτετε ήδη τουριστικό γραφείο ή θέλετε να δημιουργήσετε νέα επιχείρηση, δείτε στο espa.io αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης ή επιδότησης που παρέχονται

Υποκατηγορίες

    Προγράμματα

    Νέα