Γεωργία

Επιδότηση αγροτών

Η επιδότηση αγροτών αφορά στον κλάδο της γεωργίας. Περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την καλλιέργεια του εδάφους της γης με σκοπό την παραγωγή φυτικών προϊόντων, οι οποίΕς διαχειρίζονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα τελευταία χρόνια, η βιολογική γεωργία και η βιολογική κτηνοτροφία κερδίζουν τις προτιμήσεις όλο και περισσότερων παραγωγών στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο. Η στροφή των διατροφικών συνηθειών των καταναλωτών στην υγιεινή διατροφή την τελευταία 10ετία προκάλεσε μεγάλη ανάπτυξη στην αγορά των βιολογικών προϊόντων.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα επιδότησης αγροτών στο espa.io.

Υποκατηγορίες

Προγράμματα

Νέα