Χερσαίες / Πλωτές / Εναέριες μεταφορές

Αν δραστηριοποιείστε ήδη στον κλάδο χερσαίων μεταφορών ή θέλετε να δημιουργήσετε νέα επιχείρηση, δείτε στο espa.io αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης ή επιδότησης που παρέχονται.

Υποκατηγορίες

    Προγράμματα

    Νέα