Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση)

Οι επιχειρήσεις μεταφορών και logistics, στον δύσκολο τομέα που δραστηριοποιούνται, για να πετύχουν ανάπτυξη και κερδοφορία, πρέπει να κάνουν τολμηρές και έξυπνες στρατηγικές επιλογές. Η πολυκύμαντη ιστορία του κλάδου στη δημιουργία αξίας εξισορροπείται με διδάγματα από τις επιτυχίες κάποιων επιχειρήσεων στις μεταφορές και τα logistics, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Για το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων η νέα τάξη πραγμάτων θα δημιουργήσει πρωτοφανείς ευκαιρίες για την είσοδο σε νέες αγορές και επαναπροσδιορισμό των υφιστάμενων επιχειρηματικών μοντέλων.

Προγράμματα

Νέα