Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων

Επιδότηση Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων

Μεταποίηση ενός γεωργικού προϊόντος χαρακτηρίζεται το σύνολο των χειρισμών και επεμβάσεων μετά τη συγκομιδή που έχουν ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση της αρχικής μορφής και τη δημιουργία ενός δευτερογενούς προϊόντος προς πώληση. Οι διαδικασίες για την ίδρυση μικρών μεταποιητικών μονάδων έχουν απλοποιηθεί αρκετά και υπάρχει τάση για περεταίρω απλοποίηση στα πλαίσια της βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα επιδότησης του τομέα στο espa.io.

Υποκατηγορίες

    Προγράμματα

    Νέα