Μεταποίηση

Σήμερα υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα στον δευτερογενή τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με στόχο την οικονομική βιωσιμότητα και ανάπτυξη τους.

Οι σύγχρονες εταιρείες στον τομέα της μεταποίησης και βιομηχανίας αναζητούν λύσεις σε θέματα αναδιοργάνωσης και βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας (από πρώτες ύλες ως έτοιμο προϊόν), τόσο σε επίπεδο διαδικασιών, όσο και σε επίπεδο υποδομών.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα επιδότησης του τομέα της μεταποίησης στο espa.io.

Προγράμματα

Νέα