ΕΣΠΑ

Δράση 2 – Προηγμένος ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ


  Investment amount to qualify
 >150.000.000,00€
  Subsidy
 25%-75%
  Deadline
 

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

H Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Βασικός στόχος της Δράσης 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ Μεσαίας Ψηφιακής ωριμότητας μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους, στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία αλλά και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σημαντικά σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, είναι οι ακόλουθες κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ
2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας (με την ίδια ένταση ενίσχυσης).
3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση
4. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος
5. Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου
6. Η επένδυση να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ
7. Να έχουν πέντε (5) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
8. Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υπεύθυνη δήλωση εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής στο ποσοστό τουλάχιστον του 25%. Η ιδιωτική συμμετοχή δεν πρέπει να ενέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης.
9. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 13 «Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων» και στο Άρθρο 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις» του Καν. ΕΕ 651/2014
10. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση
11. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης
 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους οι κάτωθι προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

12. Να έχουν ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με τον Ορισμό ΜμΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής
13. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
14. Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις
15. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
16. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)
17. Να επιβεβαιώσουν ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση (μόνο για τις επιχειρήσεις που θα υποβάλουν με βάση το Άρθρο 14 του ΕΚ 651/2014).
18. Για τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 651/2014 και συγκεκριμένα του άρθρου 14, ισχύει ότι η επένδυση πρέπει να διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία έτη, μετά την ολοκλήρωσή της. Αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση εξοπλισμού που κατέστη παρωχημένος ή υπέστη βλάβη κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά τη σχετική ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο
19. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το συνολικό βαθμό 50 στα βαθμολογούμενα κριτήρια τα οποία θα αφορούν στην περιγραφή του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, τον αριθμό εργαζομένων (ΕΜΕ) και την ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης (Τμήμα Β Βαθμολογούμενα Κριτήρια Αξιολόγησης)
 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • Οι χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, οι δημόσιες επιχειρήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι). Επιπρόσθετα, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες κατηγορίες με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά: μητρική, θυγατρική, συνδεδεμένη, συνεργαζόμενη, κοινή ιδιοκτησία/διαχείριση μέσω φυσικών προσώπων κλπ).
 • Oι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ).
 • Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις
 • Οι επιχειρήσεις των οποίων οι κύριες δραστηριότητες εμπίπτουν στον τομέα ΙΑ «Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες» της NACE αναθ. 2 ή σε επιχειρήσεις που ασκούν ενδοομιλικές δραστηριότητες και των οποίων οι κύριες δραστηριότητες εμπίπτουν στις τάξεις 70.10 «Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων» ή 70.22 «Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης» της NACE αναθ. 2.
 • Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους εξαιρούμενους από τον Καν. ΕΕ 651/2014 τομείς όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΧ «Προϋποθέσεις ΓΚΑΚ» της παρούσας. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας, ο κανονισμός 651/2014 εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών αυτών δεν τυγχάνουν ενίσχυσης.

 

Επισημαίνεται ότι:

 • Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.
 • Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

 

Ειδικά θέματα κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (ΓΚΑΚ), θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες :

 • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

 

Κατάταξη ψηφιακής ωριμότητας επιχείρησης

Κάθε αιτούσα επιχείρηση πρέπει να πληροί ελάχιστη ψηφιακή ωριμότητα με κριτήριο το επίπεδο υφιστάμενων τεχνολογιών, εφαρμογών και εξοπλισμού που έχει σε λειτουργία. Η κατάταξη γίνεται με βάση τα κριτήρια του του ακόλουθου ερωτηματολογίου ψηφιακής ωριμότητας το οποίο στοχεύει στην διασύνδεση των επιχειρήσεων με κατάλληλες υπηρεσίες, εξοπλισμό και συστήματα που αναβαθμίζουν τη ψηφιακή λειτουργία της.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΣΑΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης Ωριμότητας Μεσαίας Βαθμίδας

Πλήρης Κάλυψη Κριτηρίου

Συντελεστής

 

1

Εφαρμογές ψηφιακής ασφάλειας, όπως προστασία χρηστών και συσκευών από ιούς ή διαχείριση τείχους προστασίας ή διακομιστής μεσολάβησης (VPN)

 

Ναι/Όχι

 

20%

2

Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων και παρουσιάσεων και email και ημερολογίου

Ναι/Όχι

20%

3

Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών για πελάτες ή προμηθευτές

Ναι/Όχι

20%

 

4

Σύνδεση σε δίκτυα UFBB/SFBB και Εξοπλισμός ενσύρματου ή εξοπλισμός ασύρματου δικτύου

 

Ναι/Όχι

 

20%

 

5

Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) με δυνατότητες παραγγελιοληψίας και ελέγχου διαθεσιμότητας σε πραγματικό χρόνο και ηλεκτρονικής πληρωμής.

 

Ναι/Όχι

 

20%

ΣΥΝΟΛΟ:

 

100%

 
Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν βαθμό 100 εφόσον καλύπτουν πλήρως το εκάστοτε κριτήριο ή βαθμό 0 εάν δεν ικανοποιούν πλήρως το εκάστοτε κριτήριο.

Η τελική βαθμολογία κατάταξης (Κ) των δικαιούχων κυμαίνεται από 0 έως 100 βαθμούς
Κ= βαθμολογία Κριτηρίου 1* 0,2 + βαθμολογία Κριτηρίου 2*0,2+ βαθμολογία Κριτηρίου 3*0,2 + βαθμολογία Κριτηρίου 4*0,2 + βαθμολογία Κριτηρίου 5*0,2

Αιτήσεις επιχειρήσεων με βαθμολογία Κ μικρότερη του 80 δε δύναται να υποβληθούν.

Η ορθή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου τεκμηριώνεται με την ψηφιακή προσκόμιση από τον δικαιούχο αντίστοιχων δικαιολογητικών κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησής. Η ορθότητα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου επιβεβαιώνεται από τον ΕΦ κατά την αξιολόγηση.

Στην περίπτωση που από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύψει ότι η επιχείρηση κατατάσσεται σε επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας Κ μικρότερο του 80 το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται.

Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει κατ’ ελάχιστο, την ψηφιακή ωριμότητα που έχει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου.

Προϋπολογισμός προγράμματος

Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €150.000.000 (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €50.000 έως και €650.000.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 650.000€.

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Ύψος επιδότησης

Ύψος επιδότησης

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν, θα πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις του χρηματοδοτικού καθεστώτος του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) που τίθενται στα Άρθρα 13 «Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων», 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις», 17 «Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ» και 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ».

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια με βάση το Άρθρο 14 θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρείται ένα από τα παρακάτω:

1) Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
2) Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
3) Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν με την προϋπόθεση ότι οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να υπερβαίνουν κατά τουλάχιστον 200 % τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που επαναχρησιμοποιούνται, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών.
4) Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Για τις δαπάνες που ενισχύονται βάσει του Άρθρου 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις» του ΓΚΑΚ και οι εντάσεις τους διαμορφώνονται ακολούθως (Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027):

Ένταση (%) ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 14 ΓΑΚ

Επιλέξιμες Δαπάνες

(Σύμφωνα με το Άρθρο 14)

Περιφέρειες / Περιφερειακές Ενότητες για τις οποίες η ενίσχυση χορηγείται με το αρ. 14 του Καν. ΕΕ 651/2014

Δημόσια Επιχορήγηση

(%)

Έως

Ιδιωτική Συμμετοχή (%)

Έως

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

 

Βόρειο Αιγαίο,

 

 

 

 

 

Κρήτη, Ανατ.

 

 

 

 

 

Μακεδονία –

 

 

 

 

 

Θράκη, Κεντρική

 

 

 

 

 

Μακεδονία,

 

 

 

 

 

Δυτική

 

 

 

 

1. Δαπάνες

Μακεδονία,

50%

50%

50%

50%

Εξοπλισμού

Ήπειρος,

 

 

 

 

2. Δαπάνες

Θεσσαλία, Ιόνια

 

 

 

 

Λογισμικού

Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά

 

 

 

 

 

Ελλάδα,

 

 

 

 

 

Πελοπόννησος

 

 

 

 

 

Νότιο Αιγαίο

40%

50%

60%

50%

 

Δυτικός Τομέας

25%

35%

75%

65%

 

Αθηνών

 

Ανατολική Αττική

35%

45%

65%

55%

 

 

 

 

 

 

Δυτική Αττική

35%

45%

65%

55%

Πειραιάς, Νήσοι

35%

45%

65%

55%

Επισημαίνεται ότι η ένταση της ενίσχυσης, εκφραζόμενη σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης που προσδιορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027.

Για τις δαπάνες που ενισχύονται βάσει του Άρθρου 17 «Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜμΕ» του ΓΚΑΚ (για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και του Νότιου Τομέα των Αθηνών μόνο), οι εντάσεις τους διαμορφώνονται ακολούθως:

 

Ένταση Ενισχύσεων (Άρθρο 17 ΓΑΚ)

Επιλέξιμες Δαπάνες (Σύμφωνα με το Άρθρο 17)

Δημόσια Επιχορήγηση

(%)

έως

Ιδιωτική Συμμετοχή (%)

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

 1. Δαπάνες Εξοπλισμού
 2. Δαπάνες Λογισμικού

Έως 10 %

Έως 20 %

Έως 90 %

Έως 80 %

 

Επισημαίνεται ότι το άρθρο 17 καλύπτει τις επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρήσεων του Κεντρικού, του Βόρειου και του Νότιου Τομέα των Αθηνών μόνο.

Για τις δαπάνες που ενισχύονται βάσει του Άρθρου 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ» του ΓΚΑΚ, οι εντάσεις τους διαμορφώνονται ακολούθως:

Ένταση Ενισχύσεων (Άρθρο 18 ΓΑΚ)

Επιλέξιμες Δαπάνες

(Σύμφωνα με το Άρθρο 18)

Δημόσια Επιχορήγηση

(%)

έως

Ιδιωτική Συμμετοχή (%)

έως

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

1. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Έως 50 %

Έως 50 %

Έως 50 %

Έως 50 %

Επισημαίνεται ότι η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων δαπανών.

Δαπάνες που επιδοτούνται

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ είναι οι εξής:

1) Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, μηχανές CNC, 3D printers, 3D scanners, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, κ.α.
2) Δαπάνες Εξοπλισμού για Παραγωγή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και προηγμένων ψηφιακών συστημάτων με ενδεικτικές αλλά εστιασμένες δαπάνες: Προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνο-προστασία, κ.α.), συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων
3) Δαπάνες Λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.λπ.
4) Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ,, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης και αφορούν:

α) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (άρθρο 14 Καν. ΕΕ 651/2014) στις ακόλουθες κατηγορίες Δαπανών :

 • Δαπάνες Εξοπλισμού
 • Δαπάνες Λογισμικού

 
β) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (άρθρο 17 Καν. ΕΕ 651/2014, για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και του Νότιου Τομέα των Αθηνών) στις ακόλουθες κατηγορίες Δαπανών :

 • Δαπάνες Εξοπλισμού
 • Δαπάνες Λογισμικού

 
γ) Δαπάνες συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών (άρθρο 18 Καν. ΕΕ 651/2014) στις ακόλουθες κατηγορίες Δαπανών :

 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

 
Ακολουθεί ανάλυση των επιλέξιμων δαπανών της Δράσης:

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 23/02/2023 και ώρα 12:00

Η Δράση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo) με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία/ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο ΟΠΣΚΕ.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή

Χρήσιμα αρχεία

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις