Ευρωπαϊκά προγράμματα

Τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα είναι χρηματοδοτικά Εργαλεία της ΕΕ που συμβάλλουν στην υλοποίηση των βασικών πολιτικών της. Σε αντίθεση με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, (Διαρθρωτικά), δεν γίνεται κατανομή κατά χώρα, αλλά η χρηματοδότηση γίνεται με βάση την ποιότητα των προτάσεων, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό στο ποσό που μπορεί να διεκδικήσει και να κερδίσει κάθε Κράτος. Οι προτάσεις υποβάλλονται για έγκριση απευθείας στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς την παρέμβαση των θεσμών του Κράτους Μέλους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ (ανταγωνίζονται δηλαδή μεταξύ τους) και επιλέγονται οι καλύτερες, μετά από συγκριτική αξιολόγηση. Είναι κατά κανόνα διεθνικά, δηλαδή κατά την υποβολή και υλοποίηση μιας πρότασης απαιτείται η συμμετοχή συνεργατών από περισσότερα του ενός Κράτους Μέλους. Επίσης οι προτάσεις πρέπει να προωθούν παράλληλα με τους διακρατικούς στόχους και ευρωπαϊκούς, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Υποκατηγορίες

  Προγράμματα

  Νέα

  Αγροτικός Τομέας

  Ε.Ε.: Εγκρίθηκαν 900 εκατ. ευρώ για την προστασία της εργασίας στην Ελλάδα

  05/03/2023
  Ανάπτυξης
  Ευρωπαϊκά Προγράμματα

  Ε.Ε.: Στήριξη σε startups με 300 εκατ. ευρώ μέσω του «Shift4Good»

  25/10/2022
  Εκπαίδευση

  ΕΒΕΑ: Επιδοτούμενο Πρόγραμμα για την προσαρμοστικότητα των εργαζομένων

  15/09/2022
  startups
  Εκπαίδευση

  Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε startups της Δυτικής Ελλάδας από το ΕΠΠ

  Πρόγραμμα κατάρτισης
  Εκπαίδευση

  ΕΤΕπ: Χρηματοδότηση 190 εκατ. ευρώ για ΣΔΙΤ σε πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις

  14/09/2022
  Αποτελέσματα Ένταξης
  Αγροτικός Τομέας

  ΕΒΕΑ: Έξι προτάσεις για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο – Τι περιλαμβάνουν

  13/09/2022
  ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon
  ΕΣΠΑ

  ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon: Μαραθώνιος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου

  «Ανταγωνιστικότητα»
  Αγροτικός Τομέας

  Κρατικές ενισχύσεις: Σε ισχύ ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων μέχρι το 2027

  ΕΚΔΔΑ
  ΕΣΠΑ

  ΕΚΔΔΑ: Open Day του Μαραθωνίου Καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση

  12/09/2022
  Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ
  ΕΣΠΑ

  13η τροποποίηση της Πρόσκλησης στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

  ΕΤΕπ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
  Αγροτικός Τομέας

  ΕΤΕπ: Νέο πρόγραμμα 500 εκατ. ευρώ για επιχειρηματικές επενδύσεις στην Ελλάδα

  08/09/2022
  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
  Λοιπές χρηματοδοτήσεις

  Ακόμη 5.891 νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ”

  06/09/2022