Ξενοδοχεία

Οι δυνατότητες επιδότησης ή χρηματοδότησης αφορούν σε:

ΕΣΠΑ Ξενοδοχεία

Παρέχονται επιδοτήσεις για:

Ξενοδοχεία δυναμικότητας τουλάχιστον 10 κλινών, κατηγορίας 3 αστέρων και άνω
Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο Π.Δ. 33/1979

Τα προγράμματα που προκηρύσσονται αφορούν:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις
Νέες επιχειρήσεις
Υπό σύσταση επιχειρήσεις

Αναπτυξιακός Νόμος Ξενοδοχεία

Υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια:

αα. ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,

ββ. εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας (έκδοση σήματος λειτουργίας) ή από την ημερομηνία που αναφέρεται στην απόφαση ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, (εφόσον τμήμα της εντάσσεται στο εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο).

γγ. επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,

δδ. ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων,

Αν διαθέτετε ήδη ξενοδοχείο ή θέλετε να δημιουργήσετε νέα επιχείρηση, δείτε στο espa.io αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης ή επιδότησης που παρέχονται

Υποκατηγορίες

  Προγράμματα

  Νέα

  apodeixeis
  Μη κατηγοριοποιημένο

  Αποδείξεις: Πρόστιμα έως 5.000 για μη έκδοση – Ποιοι κλάδοι μπαίνουν στο στόχαστρο

  24/05/2023
  Μη κατηγοριοποιημένο

  Κατάρτιση ανέργων: Οκτώ νέα επιδοτούμενα προγράμματα για απόκτηση δεξιοτήτων

  12/04/2023
  Μη κατηγοριοποιημένο

  «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»: Υποδείγματα δηλώσεων για τη χρηματοδότηση στη Δέσμη Δράσεων

  Αναπτυξιακός Νόμος

  Αναπτυξιακός: 526 αιτήσεις τουριστικών επενδύσεων ύψους 1,6 δισ. ευρώ

  03/03/2023
  Λοιπές χρηματοδοτήσεις

  Elevate Greece: Στις 2/12 τα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

  ΕΣΠΑ

  «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»: Απόφαση Έκδοσης Προσωρινών Αποτελεσμάτων

  01/03/2023
  Λοιπές χρηματοδοτήσεις

  Endeavor ScaleUp: Οι 13 startups που εντάχθηκαν στον πέμπτο κύκλο

  28/02/2023
  Λοιπές χρηματοδοτήσεις

  Startups: Πώς κατανέμονται ανά την Ελλάδα

  24/02/2023
  Λοιπές χρηματοδοτήσεις

  Επιστρεπτέα προκαταβολή: Λήγει η προθεσμία για την εφάπαξ πληρωμή

  Λοιπές χρηματοδοτήσεις

  Επιστρεπτέα προκαταβολή: Νέα παράταση για την αποπληρωμή

  23/02/2023
  Λοιπές χρηματοδοτήσεις

  JobDay Τουρισμού: Στις 10 Φεβρουαρίου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη

  21/02/2023
  Φωτοβολταϊκά
  ΕΣΠΑ

  Φωτοβολταϊκά στη δουλειά με «έκπτωση» έως και 64%

  11/10/2022