Αλιεία

Αλιεία – Επιδότηση

Η αλιεία περιλαμβάνει τους συνεχώς αναπτυσσόμενους τομείς επαγγελματικής αλιείας, συλλεκτικής αλιείας και εμπορίας-μεταποίησης των προϊόντων αλιείας. Οι τομείς αυτοί διαχειρίζονται από την Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα τελευταία χρόνια, προκηρύσσονται ενισχύσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην επιχορήγηση ψαράδων καθώς και κατοίκων περιοχών κοντά σε θάλασσα, λίμνες, ποτάμια, υδατοκαλλιέργειες. Αφορούν τόσο αλιευτικές όσο και εναλλακτικές επαγγελματικές δραστηριότητες. Οι Δράσεις αυτές στοχεύουν στην αύξηση της άσκησης του αλιευτικού επαγγέλματος καθώς και της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση).

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα επιδότησης του τομέα της αλιείας στο espa.io.

Υποκατηγορίες

    Προγράμματα

    Νέα