December 8, 2023 5 min read
Νέο Εξοικονομώ: Σχέδια για αύξηση της επιδότησης

Share

Η αύξηση του κόστους των κατασκευαστικών υλικών έως και 30% σε κάποιες περιπτώσεις, αναγκάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να αναθεωρήσει τα ποσά για το ύψος της επιδότησης για το νέο Εξοικονομώ, λαμβάνοντας υπόψη τις εκκλήσεις και τις προτάσεις των παραγόντων της αγοράς.

Σύμφωνα με πηγές από τους κύκλους του υπουργείου, το επιτελείο εξετάζει τόσο την αύξηση του ύψους της επιδότησης, όπως και στην διεύρυνση των επιλέξιμων δαπανών μετά τη διαβούλευση που προηγήθηκε με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Με στόχο την όσο καλύτερη προστασία των καταναλωτών το επιτελείο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξετάζει το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν περισσότερα υλικά τα οποία και είχαν αποκλειστεί από το νέο Εξοικονομώ. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέξουν τα υλικά που θέλουν, βάσει του προϋπολογισμού τους.

Αύξηση της επιδότησης για το νέο Εξοικονομώ

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα αυξηθεί η επιδότηση. Η αύξηση αυτή αναμένεται να είναι στα 20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Υπενθυμίζεται ότι με τα έως τώρα δεδομένα, το ύψος της επιδότησης είναι στα 180 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Πλέον το ποσό αυτό ανέρχεται στα 200 ευρώ. Ποσό το οποίο όμως είναι χαμηλότερο από τις προτάσεις που κατατέθηκαν και έκαναν λόγο και έως 270 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Κι αυτό γιατί με βάση τον συνολικό προϋπολογισμό ύψους 632 εκατ. ευρώ, το υπουργείο οφείλει να κινηθεί με σύνεση. Ο προϋπολογισμός αυτός θα διατεθεί για 50.000 κατοικίες και τα πλαίσια για γενναίες αυξήσεις είναι πολύ στενά.

Χρονοδιάγραμμα

Η πλατφόρμα για ένταξη στο νέο Εξοικονομώ, είναι προγραμματισμένο να ανοίξει στα τέλη Οκτωβρίου. Εκκρεμεί αν το υπουργείο θα αποδεχθεί την πρόταση για επέκταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων στους δύο μήνες. Επί του παρόντος ο χρόνος υποβολής των προτάσεων είναι ένας μήνας.

Νέο Εξοικονομώ - Επιδότηση

Το ποσοστό της επιδότησης αναμένεται να φτάσει από 40% έως 75%. Από το ποσό των 632 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν υπολογίζεται ότι η συνολική μόχλευση θα φθάσει το 1 δισ. ευρώ.

Τα ποσοστά επιδότησης έχουν ορισθεί ως εξής:

 • Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό 75 %
 • Από 5.000-10.000 ευρώ ατομικό και 10.000-20.000 οικογενειακό , ποσοστό 70 %.
 • Από 10.000-20.000 ευρώ ατομικό και 20.000-30.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 55 %
 • Από 20.000-30.000 ευρώ ατομικό και 30.000-40.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 45 %
 • Από 30.000-50.000 ευρώ ατομικό και 40.000-60.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 40 %

- Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ιδιοκτήτες (όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα) για την κύρια κατοικία τους ή για σπίτια που είναι σε καθεστώς δωρεάν παραχώρησης ή μισθωμένα. Στη δεύτερη περίπτωση η επιδότηση είναι 40 % ανεξαρτήτως εισοδήματος.

-Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν την αναβάθμιση των κτιρίων κατά τρεις τουλάχιστον ενεργειακές κατηγορίες.

-Οι επιδοτούμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας περιλαμβάνουν κουφώματα, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης/ψύξης, συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης (ηλιακούς θερμοσίφωνες κ.α.), αναβάθμιση του φωτισμού και συσκευές διαχείρισης ενέργειας με ανώτατα όρια δαπάνης ανά κατηγορία.

-Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων (για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία), δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) το γινόμενο του 0,9 ευρώ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh),

β) Το γινόμενο του 180 ευρώ επί την επιφάνεια κυρίων χώρων,

γ) τα 28.000 ευρώ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία.

-Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η προτεραιοποίηση των αιτήσεων και επομένως διαμορφώνεται η Σειρά Κατάταξης είναι ενεργειακά, εισοδηματικά και κοινωνικά.

Τα κριτήρια ένταξης στο Νέο Εξοικονομώ

Τα κριτήρια έχουν ως εξής:

 • Το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (50%)
 • Οι βαθμοημέρες θέρμανσης (7%)
 • Η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση του ακινήτου (5%)
 • Η παλαιότητα κατασκευής (3%)
 • Το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (14%)
 • Μονογονεϊκή οικογένεια (7%)
 • ΑΜΕΑ (7%)
 • Πολύτεκνοι (7%)

Τα έργα των Ωφελούμενων θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Εντός των έξι μηνών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων εργασιών. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση θα οδηγείται σε απένταξη.

Share on Facebook
Share on Twitter
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις