June 25, 2024 5 min read
Τρίτη πρόσκληση στο μέτρο: Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Share

Την τρίτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο μέτρο: Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το μέτρο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από την Ελλάδα.

Το μέτρο Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας αφορά στα παρακάτω είδη πράξεων:

 • Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
 • Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.
 • Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
 • Μεταποίηση των υποπροϊόντων.
 • Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
 • Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν αποκλειστικά μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων ενεργειών:

Α. Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης

Β. Μηχανολογική ή/και κτιριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Γ. Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά την υλοποίηση μίας εκ των ανωτέρω ενεργειών, με εξαίρεση τις ενέργειες Β και Γ οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν από κοινού.

Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν στην προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει:

 • τον τεμαχισμό σε φιλέτα,
 • τη συσκευασία,
 • την κονσερβοποίηση,
 • την κατάψυξη,
 • το κάπνισμα,
 • το αλάτισμα,
 • το μαγείρεμα,
 • τη διατήρηση σε ξίδι,
 • την αποξήρανση, ή
 • την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο.

Δικαιώμα συμμετοχής - Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας έχουν:

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ.

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους:

 • των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,
 • που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,
 • που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης,
 • των οποίων οι επιχειρήσεις διαθέτουν (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) εγκαταστάσεις μεταποίησης. Ενισχύσεις δεν παρέχονται σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις που οι άδειές τους έχουν εκδοθεί στο όνομα άλλης επιχείρησης, η οποία είναι και υπεύθυνη για την τήρηση των όρων τους,
 • οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως γ) του άρθρου 10 του Καν.508/2014 και συνυποβάλλουν ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου (Υπόδειγμα 6Α Υπεύθυνης Δήλωσης).

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ και αφορά ολόκληρη την επικράτεια της Ελλάδας.

Τόσο ο αιτούμενος όσο και ο εγκεκριμένος και τελικά ολοκληρωμένος και πιστοποιημένος προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 ευρώ  και να μην υπερβαίνει τα 4.000.000 ευρώ.

Διάρκεια υλοποίησης: Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των Πράξεων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο – ημερομηνία εξόφλησης τελευταίου τιμολογίου δαπανών), ορίζεται η 30η Ιουνίου 2023, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Προθεσμία υποβολών αιτήσεων: 02 Αυγούστου 2021 - 15 Οκτωβρίου 2021

Share on Facebook
Share on Twitter
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις