June 25, 2024 5 min read
526/10/2018 – Nέο πρόγραμμα για επιχορήγηση της πρώτης πρόσληψης μισθωτών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών

Share

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ. 526/10/2018 σχετικά με το πρόγραμμα για επιχορήγηση της πρώτης πρόσληψης μισθωτών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών.

Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, για την πρώτη πρόσληψη ανέργων σε θέσεις μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Ο ΟΑΕΔ θα επιχορηγήσει το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους 20.000 νέων θέσεων εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων μισθωτής εργασίας μέσω της ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Δικαιούχοι και ωφελούμενοι του Προγράμματος για επιχορήγηση της πρώτης πρόσληψης μισθωτών

Το Πρόγραμμα για επιχορήγηση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Δικαιούχοι του προγράμματος για την επιχορήγηση είναι:

α. Ατομικοί επιχειρηματίες ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν, προσωπικό.

β. Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν, προσωπικό, και στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών, με ποσοστό άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά).

γ. Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν, προσωπικό, και στις οποίες την πλειοψηφία των μεριδίων, άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά), κατέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών.

Δεν ισχύει ο περιορισμός του ανωτέρω εδαφίου, ως προς την απασχόληση προσωπικού, στην περίπτωση κατά την οποία τα μέλη των Κ.ΑΛ.Ο., απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας,στους ανωτέρω φορείς, όταν η πρώτη πρόσληψη στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, αφορά σε ωφελούμενο μη μέλος της Κ.ΑΛ.Ο.

Σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση επιθυμεί να δημιουργήσει περισσότερες από μία θέσεις απασχόλησης, μπορεί να ενταχθεί για το σύνολο των θέσεων στο πρόγραμμα, εφόσον προβεί σε πρόσληψη του προσωπικού ταυτόχρονα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι δικαιούχοι δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα ακόμη και αν συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής. Είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε ως νομικές οντότητες, που απασχολούν ή απασχολούσαν κατά το παρελθόν προσωπικό, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους θα είναι έως 50% (ατομικά ή αθροιστικά).

Δεν εντάσσονται:

α. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν ή απασχόλησαν προσωπικό κατά το παρελθόν με τον περιορισμό της παραγράφου 1γ του παρόντος.

β. Ατομικοί επιχειρηματίες ηλικίας έως 35 ετών, ως μέλη επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, που στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50%, οι οποίες απασχολούν ή απασχόλησαν κατά το παρελθόν προσωπικό.

γ. Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχει ως μέλος νέος ηλικίας έως 35 ετών με ποσοστό άνω του 50%, που είτε α) ως ατομικός επιχειρηματίας, είτε β) ως μέλος άλλης επιχείρησης οποιασδήποτε νομικής μορφής, στην οποία συμμετέχει ως μέλος στο εταιρικό ή μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό άνω του 50%, απασχολεί ή απασχόλησε προσωπικό κατά το παρελθόν.

δ. Όλες οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (28 Α') και του ν. 3812/2009 (234 Α').

ε. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.

στ. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.

ζ. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.

η. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο που θα απασχοληθούν το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.

θ.i. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Κανονισμός 1407/2013 (άρθρο 1).
ii. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια).
iii. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών).
iv. Τα νυχτερινά κέντρα.
v. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.
vi. Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό.
vii. Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι κ.λπ.). Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που λόγω της φύσης της δραστηριότητας τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).

Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος,σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις θϊ έως θνϊϊ, η επιχείρηση για να ενταχθεί θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών των περιπτώσεων θΐ έως θνΐΐ.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος για επιχορήγηση της πρώτης πρόσληψης μισθωτών είναι:

Άνεργοι ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει:
α. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
β. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Εξαιρέσεις:

Στο πρόγραμμα για επιχορήγηση της πρώτης πρόσληψης μισθωτών δεν εντάσσονται επιχειρήσεις, για άτομα που:

i. θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου),
ii. είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε.,
iii. είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.,
iv. είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων [πλην των μελών των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους ή μη στο Δ.Σ.].
v. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας - Κ.ΑΛ.Ο.),
vi. τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν. 2643/1998,
vii. θα απασχοληθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά,
viii. θα απασχοληθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης),
ix. θα απασχοληθούν με έμμισθη εντολή.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος, δεν πρέπει να έχουν απασχοληθεί, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής από τους δικαιούχους, σε επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, στις οποίες συμμετέχουν ή συμμετείχαν οι δικαιούχοι. Είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε ως νομικές οντότητες, με ποσοστό συμμετοχής έως 50% (ατομικά ή αθροιστικά).

Διάρκεια

Η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 29 ετών και στους δώδεκα (12) μήνες, για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω.

Ποσό για επιχορήγηση

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.

Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα άδειας.

Μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής - υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλες οι Δραστηριότητες ,- Όλη η Ελλάδα ,Camping ,Watersports ,Αγροτικός τομέας ,Αγροτουρισμός ,Αλιεία ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βιομηχανία τροφίμων- Ποτοποιία ,Βόρειο Αιγαίο ,Γεωργία ,Δασοκομία/Υλοτομία ,Δημόσιος Τομέας ,ΔΥΠΑ ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Εκπαίδευση ,Εμπόριο ,Ενέργεια ,Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα ,Επιχειρήσεις ,Επιχορήγηση ,Εστίαση ,Εστιατόρια ,Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων ,Εταιρείες ενοικίασης σκαφών ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιδιώτες ,Ιόνια νησιά ,Καφε-μπαρ / Καφετέριες / Παραδοσιακά Καφενεία ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Κτηνοτροφία ,Λιανικό εμπόριο ,Λογιστικές Υπηρεσίες ,Λοιπές μεταποιητικές ,Μεγάλες ,Μεσαίες ,Μεταλλεία-Λατομεία-Ορυχεία ,Μεταποίηση ,Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ,Μικρές ,Νέες Επιχειρήσεις ,Νέοι Αγρότες ,Νομικές Yπηρεσίες ,Νότιο Αιγαίο ,Ξενοδοχεία ,Πελοπόννησος ,Περιβάλλον ,Πληροφορική ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Συμβουλευτικές υπηρεσίες ,Ταξιδιωτικά Γραφεία ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Τουρισμός ,Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες ,Υγεία, Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα ,Υδατοκαλλιέργεια ,Υλικά / Κατασκευές ,Υπηρεσίες ,Υπηρεσίες Αθλητισμού ,Υπηρεσίες αποθήκευσης & υποστήριξης μεταφορών ,Υπηρεσίες Μηχανικών ,Υπηρεσίες τροφοδοσίας σε εκδηλώσεις ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ,Χερσαίες / Πλωτές / Εναέριες μεταφορές ,Χονδρικό εμπόριο Άνεργοι,Απασχόληση Ανέργων,Αυτοαπασχολούμενοι,νεανική επιχειρηματικότητα
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις