May 24, 2024 5 min read
Νέα δάνεια της ETEπ 550 εκατ. ευρώ για ανάπτυξη και απασχόληση

Share

Νέα δάνεια της ETEπ  που θα φθάσουν μέχρι και τα 550 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα. Αφορούν αυτοκινητοδρόμους, έργα υποδομής αλλά και τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω του προγράμματος "Θέσεις απασχόλησης για τους νέους".

Τις χρηματοδοτικές συμβάσεις υπέγραψε από την πλευρά της ΕΤΕπ ο αρμόδιος για την Ελλάδα Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Mihai Tanasescu, με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα, όσον αφορά τους αυτοκινητοδρόμους, τον κ. Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, όσον αφορά τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, και δύο σημαντικές τράπεζες εκπροσωπούμενες από τον κ. Αρτέμη Θεοδωρίδη, Γενικό Διευθυντή της Alpha Bank, και τον κ. Ιωάννη Λεμπιδάκη, Πρόεδρο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, όσον αφορά τις ΜΜΕ.

350 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα αυτοκινητοδρόμων

Το δάνειο της ΕΤΕπ θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή νέων αυτοκινητοδρόμων μήκους 239 χλμ. και μικρότερα έργα αναβάθμισης υφιστάμενων αυτοκινητοδρόμων σε μήκος 434 χλμ. πάνω σε αυτόν τον κύριο άξονα. Η στήριξη της ΕΤΕπ προς το πρόγραμμα ελληνικών αυτοκινητοδρόμων αποτελεί την πρώτη απτή ενέργεια εκ μέρους ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού για την επανεκκίνηση κατασκευαστικών έργων τα οποία, λόγω της σημαντικής συμβολής τους στην απασχόληση και στην αύξηση του ΑΕΠ, έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας.

50 εκατ. ευρώ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Χρηματοδότηση σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Αφορά επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, των εκπαιδευτικών υποδομών, της προστασίας της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, της αποκατάστασης δημόσιων κτιρίων, της αναβάθμισης του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης και των τουριστικών υποδομών.

150 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τα 100 εκατ. ευρώ χορηγούνται στην Alpha Bank και 50 εκατ. ευρώ στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. Παρέχονται στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας για τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκε το 2012 ειδικά με σκοπό την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ελλάδα.

Με την υπογραφή των νέων αυτών συμβάσεων, το συνολικό ύψος των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΜΜΕ από το 2012 ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια της ΕΤΕπ θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού και των υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Επιπλέον, το δάνειο προς την Παγκρήτια Τράπεζα περιλαμβάνει, ως πιλοτικό σχήμα, ένα σκέλος ειδικά για τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Θέσεις απασχόλησης για τους νέους». Αυτό το νέο προϊόν της ΕΤΕπ χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Εντάσσεται στο πρόγραμμα υπέρ της απασχόλησης των νέων που θέσπισε η ΕΤΕπ τον Ιούλιο 2013 ως μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας των κρατών μελών και της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2013.

Κριτήρια επιλεξιμότητας για τις εταιρείες:

  • να έχουν προσθέσει στο προσωπικό τους τουλάχιστον έναν νέο κατά το τελευταίο εξάμηνο (ή προτίθενται να προσθέσουν έναν νέο μέσα στο επόμενο εξάμηνο) υπολογιζόμενο από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης με τη συμμετέχουσα στο πρόγραμμα τράπεζα
  • να προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση σε νέους ή προγράμματα πρακτικής άσκησης για νέους
  • να συνεργάζονται με ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης, τεχνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή πανεπιστήμιο για την απασχόληση νέων (π.χ. στο πλαίσιο προγραμμάτων θερινής πρακτικής άσκησης).

Γ. Στουρνάρας: Έχουμε διπλασιασμό των υπογεγραμμένων συμβάσεων από το 2012

Στο 1,5 δισ. ευρώ αναμένεται να ανέλθει περίπου η συνολική ροή χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2013 μετά και τη σημερινή υπογραφή δανειακών συμβάσεων, συνολικού ύψους 550 εκατ. ευρώ, ανέφερε κατά το χαιρετισμό του στην τελετή υπογραφής των δανειακών συμβάσεων με την ΕΤΕπ ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας.

Επιπλέον, από τα διαθέσιμα στοιχεία, τα δάνεια που έχουν υπογραφεί εντός του 2013, ανέρχονται στο ποσό των 915 εκ. ευρώ.

Με την σημερινή υπογραφή των εν λόγω δανειακών συμβάσεων, συνολικού ύψους 550 εκ. ευρώ, το συνολικό ποσό για το έτος 2013 αναμένεται να ανέλθει περίπου στο 1,5 δισ. ευρώ.

Tο ποσό αυτό αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για τη χώρα μας. Έχουμε διπλασιασμό της τιμής σε σχέση με το 2012, όπου τα δάνεια που υπογράφηκαν. Κατά το προηγούμενο έτος, ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 705 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε τα εξής:

Πιστεύω πως οι σημερινές συμφωνίες θα δώσουν μια πρόσθετη δυναμική στο Ταμείο Εγγυοδοσίας. Για να επιτελέσει το ρόλο του: να στηρίξει τις επιχειρήσεις και την απασχόληση σε αυτό το κρίσιμο χρονικό σημείο.

Η δράση εκτελείται στο πλαίσιο της γενικότερης συμφωνίας μας με την ΕΤΕπ για την χορήγηση δανείων, ύψους 1,44 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των Τραπεζών, μέχρι το τέλος του 2013, θα έχουν χορηγηθεί δάνεια συνολικού ύψους 635 εκ. ευρώ προς τις επιχειρήσεις, ιδίως τις Μικρομεσαίες.

Και μέσα στο 2014, υπολογίζουν πως θα δοθούν και τα υπόλοιπα 805 εκ. ευρώ.

Επιτρέψτε μου, όμως, να επισημάνω και άλλα δύο επίπεδα συνεργασίας, όπου θα θέλαμε την ενεργό υποστήριξη της Τράπεζας.

Το πρώτο αφορά τη συνεργασία μας με την ΕΤΕπ εν όψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Ήδη έχουν αναληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ώστε να υπάρξουν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις ΜμΕ και να καλύψουμε έτσι το κενό που υπάρχει.

Από πλευράς μας, αντιμετωπίζουμε θετικά  τα νέα εργαλεία, αρκεί να πληρούνται δύο προϋποθέσεις:

  • Αφενός, να μην είναι γραφειοκρατικά
  • Αφετέρου, να προβλέπουν τη μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση για την περίπτωση της Ελλάδας, δεδομένων των δυσκολιών.

Αυτά τα δύο στοιχεία πρέπει να συνυπολογισθούν στον ανασχεδιασμό των χρηματοδοτικών εργαλείων. Ώστε τα σχετικά κονδύλια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο.

Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο

Tο δεύτερο επίπεδο συνεργασίας μας με την ΕΤΕπ αφορά στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο.

Το Ταμείο που οργανώνουμε αυτήν την περίοδο, θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, management διεθνούς κύρους και πόρους τόσο από το δημόσιο τομέα όσο  και από ιδιώτες.

Επιδίωξή μας είναι να το Ταμείο να καλύψει ένα μέρος του κενού χρηματοδότησης για την αγορά, ιδίως για τις ΜμΕ.

Ήδη η ΕΤΕπ συμμετέχει στην ομάδα σχεδιασμού του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου -και την ευχαριστούμε για αυτό.

Θα θέλαμε ,ωστόσο, η ΕΤΕπ να προσφέρει και την κεφαλαιακή της στήριξη στο Ταμείο.

Περιμένουμε τις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας, ξέροντας πως η προσπάθειά μας είναι σοβαρή και αξιόπιστη.

Φυσικά, τα επιπρόσθετα εργαλεία από μόνα τους δεν αρκούν. Έχοντας πάντοτε μπροστά μας το μεγάλο πρόβλημα της ρευστότητας, αλλά και σχεδιάζοντας  ταυτόχρονα τόσο τη νέα Προγραμματική Περίοδο όσο και το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, γνωρίζουμε τη σημασία που θα έχει ένας ορθολογικός σχεδιασμός.

Για να αποφευχθούν οι αλληλοεπικαλύψεις και να γίνει ευκολότερη η δουλειά των τραπεζών και των επιχειρήσεων προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλες οι Δραστηριότητες ,- Όλη η Ελλάδα ,Camping ,Watersports ,Αγροτικός τομέας ,Αγροτουρισμός ,Αλιεία ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βιομηχανία τροφίμων- Ποτοποιία ,Βόρειο Αιγαίο ,Γεωργία ,Δάνειο ,Δασοκομία/Υλοτομία ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Εκπαίδευση ,Εμπόριο ,Ενέργεια ,Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα ,Επιχειρήσεις ,Εστίαση ,Εστιατόρια ,Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων ,Εταιρείες ενοικίασης σκαφών ,Ευρωπαϊκά προγράμματα ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιόνια νησιά ,Καφε-μπαρ / Καφετέριες / Παραδοσιακά Καφενεία ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Κτηνοτροφία ,Λιανικό εμπόριο ,Λογιστικές Υπηρεσίες ,Λοιπές μεταποιητικές ,Μεσαίες ,Μεταλλεία-Λατομεία-Ορυχεία ,Μεταποίηση ,Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ,Μικρές ,Νέοι Αγρότες ,Νομικές Yπηρεσίες ,Νότιο Αιγαίο ,Ξενοδοχεία ,Πελοπόννησος ,Περιβάλλον ,Πληροφορική ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Συμβουλευτικές υπηρεσίες ,Ταξιδιωτικά Γραφεία ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Τουρισμός ,Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες ,Υγεία, Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα ,Υδατοκαλλιέργεια ,Υλικά / Κατασκευές ,Υπηρεσίες ,Υπηρεσίες Αθλητισμού ,Υπηρεσίες αποθήκευσης & υποστήριξης μεταφορών ,Υπηρεσίες Μηχανικών ,Υπηρεσίες τροφοδοσίας σε εκδηλώσεις ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ,Χερσαίες / Πλωτές / Εναέριες μεταφορές ,Χονδρικό εμπόριο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις,Χρηματοδότηση επιχειρήσεων
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις