June 10, 2023 5 min read
Πρώτη τροποποίηση της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

Share

Share on facebook
Share on twitter

Δημοσιεύθηκε η πρώτη τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης  «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη οκτακοσίων δέκα επτά (817) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 38.378.900,52€.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

i) Οι επτακόσιες εβδομήντα τρεις (773) αιτήσεις αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 24.084.065,35€ και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία COVID-19.

Με την παρούσα τροποποίηση, τα συνολικά ενταγμένα/συγχρηματοδοτούμενα έργα στη Δράση ανέρχονται σε εννιακόσια τριάντα επτά (937). Η συνολική Δημόσια Δαπάνη αυτών να ανέρχεται σε 32.279.715,86€.

ii) Οι τριανταεπτά (37) αιτήσεις αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χρηματοδότηση άνω των 200.000,00€, ανά επιχείρηση. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται 11.829.750,64€. Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία COVID-19.

Με την παρούσα τροποποίηση, τα συνολικά ενταγμένα/συγχρηματοδοτούμενα έργα στη Δράση ανέρχονται σε πενήντα τέσσερα (54). Η συνολική Δημόσια Δαπάνη αυτών ανέρχεται σε 17.373.860,13€.

Μεγάλες επιχειρήσεις

Οι επτά (7) αιτήσεις αφορούν σε Μεγάλες επιχειρήσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 2.465.084,53€. Με την παρούσα τροποποίηση, τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε δέκα τρία (13).

Η μη επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση (βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν.4314/2014) συνολική Δημόσια Δαπάνη, για Μεγάλες Επιχειρήσεις, ανέρχεται στο ποσό των 4.028.992,23€.

Με την παρούσα τροποποίηση, τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια τέσσερα (1.004). Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 53.682.568,22€. Η χρηματοδότησή τους θα πραγματοποιηθεί από τη ΣΑΕ 2021ΣΕ11910017.

Οι Λήπτες της ενίσχυσης υποχρεούνται να τηρούν τους ειδικούς όρους που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης, καθώς και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ και περιγράφονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι Λήπτες της ενίσχυσης δύνανται να υποβάλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του αυτοματοποιημένου μηνύματος, μέσω ΠΣΚΕ, προς τη δηλωμένη ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 11 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ» της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Tags:
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις