March 4, 2024 5 min read
«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»: Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση

Share

Επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Έγκρισης αρχείου Συχνών – Ερωτήσεων Απαντήσεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ερώτηση: Μπορεί μια επιχείρηση να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης σε επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης και στη συνέχεια να δημιουργήσει υποκατάστημα με επιπλέον ΚΑΔ που δεν περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο παράρτημα της πρόσκλησης;

Απάντηση: Όχι καθώς η επιχείρηση θα πρέπει να δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

2. Ερώτηση: Είναι επιλέξιμη πρόταση όπου η επιχείρηση έχει κάνει έναρξη πριν το 12μηνο με μοναδικό ΚΑΔ του αγρότη ειδικού καθεστώτος;

Απάντηση: Ναι, είναι επιλέξιμη εφόσον δεν έχουν υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων δεν ασκούν επιχειρηματική /εμπορική δραστηριότητα, όπως αυτή ορίζεται για τον κλάδο των αγροτών στο άρθρο 2 παρ. 1α του Ν. 3874/2010,όπως ισχύει.

3. Ερώτηση: Πως υπολογίζεται η διάρκεια (6ετίας/12ετίας) ενός μισθωτηρίου/ παραχωρητήριου;

Απάντηση: Η διάρκεια του μισθωτηρίου/ παραχωρητήριου θα πρέπει να είναι διάρκειας 6 ετών (ή 12 ετών) από την ημερομηνία της προκήρυξης της Δράσης ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης της μίσθωσης. Μισθωτήριο με έναρξη π.χ. 18/2/2024 θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον ημερομηνία λήξης 17/12/2029 (6ετία) ή 17/12/2035 (12ετία).

4. Ερώτηση: Για ένα επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 100.000€ τι ποσό θα πρέπει να τεκμηριωθεί για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 60%;

Απάντηση: Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση της Δράσης Κεφ. 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ως τυπική προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής. Συνεπώς, αν ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ενός επενδυτικού σχεδίου είναι 100.000€ με ποσοστό επιδότησης 45%, ΔΔ 45.000€, θα πρέπει να τεκμηριωθεί το 60% της ιδιωτικής συμμετοχής (100.000€-45.000€), δηλαδή το 60% των 55.000€, ήτοι 33.000€. 

5. Ερώτηση: Για ένα επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 450.000€ τι ποσό θα πρέπει να τεκμηριωθεί για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 60%;

Απάντηση: Η τεκμηρίωση για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 60% γίνεται στον προτεινόμενο/αιτούμενο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου και όχι στον συνολικό αιτούμενο. Συνεπώς, για ένα επιχειρηματικό σχέδιο με προτεινόμενο π/υ 450.000€ και ποσοστό Δ.Δ 50%, η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 200.000€, ο προτεινόμενος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός σε 400.000€ και ο μη επιχορηγούμενος σε 50.000€. Η ιδιωτική συμμετοχή θα πρέπει κατ' ελάχιστο να είναι: 60%*200.000€ = 120.000€. Σε διαφορετική περίπτωση δεν πληρείται η τυπική προϋπόθεση συμμετοχής στην Δράση.

6. Ερώτηση: Επιχείρηση (νεοσύστατη ή υπό σύσταση) μπορεί να υλοποιήσει το επενδυτικό της σχέδιο σε κατοικία;

Απάντηση: Η επιχείρηση θα πρέπει να υλοποιήσει το επενδυτικό της σχέδιο σε αυτοτελή / διακριτό επαγγελματικό χώρο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

7. Ερώτηση: Αν το ακίνητο ανήκει σε μέτοχο/εταίρο της υπό ίδρυσης επιχείρησης, ποια δικαιολογητικά απαιτείται να έχει κατά την υποβολή της αίτησης για την τεκμηρίωση της ιδιοκτησίας για τους σκοπούς της επένδυσης;

Απάντηση: Η ύπαρξη ιδιοκτησίας για τους σκοπούς της επένδυσης τεκμηριώνεται με την προσκόμιση αντιγράφου του τίτλου ιδιοκτησίας και πιστοποιητικού μεταγραφής από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικού καταχώρησης εγγραπτέας πράξης από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Σε περίπτωση που το ακίνητο ανήκει και σε τρίτο πρόσωπο που δεν συμμετέχει στην υπό ίδρυση επιχείρηση, θα πρέπει να προσκομιστεί και έγγραφη συναίνεση αυτού με την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, με την οποία ρητά και ανεπιφύλακτα χορηγεί την συγκατάθεσή του για την χρήση του ακινήτου για τους σκοπούς της επένδυσης.

8. Ερώτηση: Πώς τεκμηριώνεται η ύπαρξη δικαιωμάτων χρήσης επί του ακινήτου της επένδυσης για έναν υπό ίδρυση φορέα (νομικό πρόσωπο/εταιρεία πλην ατομικής επιχείρησης), στην περίπτωση που δεν ανήκει στην ιδιοκτησία μετόχου/ εταίρου της υπό ίδρυσης επιχείρησης;

Απάντηση: Εφόσον η επιχείρηση δεν έχει συσταθεί και το ακίνητο ανήκει σε τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν είναι εταίρος/ μέτοχος της υπό ίδρυση επιχείρησης, η νόμιμη χρήση του τεκμηριώνεται είτε με σύμβαση παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος/χρησιδάνειο είτε με μισθωτήριο μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και του φυσικού προσώπου που συμμετέχει ή εκπροσωπεί την υπό ίδρυση επιχείρηση. 

9. Ερώτηση: Πως τεκμηριώνεται η ύπαρξη δικαιωμάτων χρήσης επί του ακινήτου της επένδυσης για επιχείρηση που έχει συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης;

Απάντηση: Η ύπαρξη δικαιωμάτων χρήσης στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει στο νομικό πρόσωπο τεκμηριώνεται με την προσκόμιση αντιγράφου του τίτλου ιδιοκτησίας και πιστοποιητικού μεταγραφής από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικού καταχώρησης εγγραπτέας πράξης από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Στην περίπτωση που το ακίνητο δεν ανήκει στο νομικό πρόσωπο, η νόμιμη χρήση του τεκμηριώνεται είτε με σύμβαση παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος/χρησιδάνειο είτε με μισθωτήριο μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και του νομικού προσώπου.

10. Ερώτηση: Η οικοδομική άδεια πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της προκήρυξης;

Απάντηση: Η οικοδομική άδεια (ή όποιο άλλο έγγραφο αναφερόμενο στην πρόσκληση προσκομιστεί αντί της οικοδομικής άδειας) πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της υποβολής της αίτησης και να είναι σε ισχύ.

11. Ερώτηση: Σε υφιστάμενο κτίσμα που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες μικρής έκτασης /ανακαίνισης είναι προ-απαιτούμενο η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας να προσκομιστεί κατά την υποβολή της πρότασης;

Απάντηση: Στην περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπονται δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.

12. Ερώτηση: Είναι επιλέξιμη άδεια δόμησης που έχει εκδοθεί στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου και όχι σε εταίρο/ μέτοχο του φορέα της επένδυσης είτε για υπό ίδρυση επιχείρηση είτε για νεοσυσταθείσα;

Απάντηση: Είναι επιλέξιμη εφόσον προκύπτει από άλλο έγγραφο (π.χ. τίτλοι ιδιοκτησίας, μισθωτήριο, παραχωρητήριο) ότι ο φορέας της επένδυσης έχει τα δικαιώματα χρήσης αυτού.

13. Ερώτηση: H τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής μπορεί να γίνει με υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών από τράπεζες του εξωτερικού;

Απάντηση: Για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής γίνονται αποδεκτά όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από Χώρες της Ε.Ε., Ελβετία και Μ. Βρετανία τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην χώρα εγκατάστασής τους. 

14. Ερώτηση: Αν είτε σε νεοσύστατη είτε σε υπό - ίδρυση επιχείρηση συμμετέχουν άνω του ενός εταίρου μπορεί να δείξει τραπεζικά διαθέσιμα μόνο ο ένας εταίρος;

Απάντηση: Γίνεται αποδεκτή η απόδειξη της κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής από τον έναν εταίρο κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, με την προϋπόθεση στην υλοποίηση της επένδυσης όλοι οι εταίροι/μέτοχοι να έχουν καταβάλει στο κεφάλαιο της επιχείρησης το ποσό της Ιδιωτικής Συμμετοχής που τους αναλογεί κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό σχήμα.

15. Ερώτηση: Είναι αποδεκτή η έγκριση ή πρόθεση δανείου στο όνομα του φυσικού προσώπου/ εταίρου και όχι της εταιρίας, στην περίπτωση που αυτή δεν έχει συσταθεί (Κατηγορία Α), για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής;

Απάντηση: Στην Κατηγορία Α (υπό ίδρυση) είναι αποδεκτή η έγκριση ή πρόθεση Δανείου στο όνομα του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα είτε ως νόμιμος εκπρόσωπος είτε ως εταίρος, με την προϋπόθεση στην έγκριση ή πρόθεση Δανείου να αναφέρονται οι βασικοί όροι της δανειοδότησης, όπως αυτοί ορίζονται στο Παράτημα Ι της Πρόσκλησης.

16. Ερώτηση: Για την κάλυψη της Ίδιας συμμετοχής μπορούν να προσκομισθούν χρηματικά διαθέσιμα προσώπων που τηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς από κοινού με άλλους δικαιούχους (τραπεζικός λογαριασμός με συνδικαιούχους);

Απάντηση: Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικών διαθέσιμων από λογαριασμό στον οποίο εκτός από τον δικαιούχο υπάρχουν και άλλοι συνδικαιούχοι.

17. Ερώτηση: Για μία υπό ίδρυση επιχείρηση, δύναται το νομικό πρόσωπο που συμμετέχει σε αυτή, να προσκομίσει αντίστοιχες τραπεζικές βεβαιώσεις και απόφαση Γενικής Συνέλευσης για τη συμμετοχή στην καταβολή / αύξηση του κεφαλαίου του φορέα της επένδυσης;

Απάντηση: Ναι, γίνεται αποδεκτή η κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής νομικού προσώπου που συμμετέχει ως εταίρος/μέτοχος σε υπό ίδρυση επιχείρηση, με την προσκόμιση των αντίστοιχων τραπεζικών βεβαιώσεων υπό την προϋπόθεση να συνοδεύονται από σχετική απόφαση αρμόδιου οργάνου περί δέσμευσης των διαθεσίμων για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επένδυσης στο πλαίσιο νόμιμων προς τούτο ενεργειών/διαδικασιών ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι το ίδιο ισχύει και για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που συμμετέχει ως εταίρος/μέτοχος νομικό πρόσωπο στην αύξηση του κεφαλαίου του φορέα της επένδυσης.

18. Ερώτηση: Με ποια ισοτιμία θα υπολογίζεται η Ιδιωτική Συμμετοχή σε περίπτωση ξένου νομίσματος; Με τιμή αγοράς, πώλησης ή μέση τιμή; 

Απάντηση: Σε περίπτωση βεβαιώσεων σε ξένο νόμισμα, η μετατροπή αυτών θα πραγματοποιείται με βάση την επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία (βάσει της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) που ίσχυε κατά την ημερομηνία έκδοσης της εκάστοτε προσκομισθείσας βεβαίωσης και θα υπολογίζεται με βάση την τιμή πώλησης.

19. Ερώτηση: Ως τεκμηρίωση της ιδιωτικής συμμετοχής μπορούν να προσκομιστούν βεβαιώσεις τραπεζικών λογαριασμών που ανήκουν είτε σε ατομική επιχείρηση ενός μετόχου του φορέα της επένδυσης, είτε σε επιχείρηση (νομικό πρόσωπο) στην οποία συμμετέχει ο μέτοχος του φορέα της επένδυσης;

Απάντηση: Δεν γίνεται αποδεκτή τεκμηρίωση ιδιωτικής συμμετοχής με βεβαίωση τραπεζικών λογαριασμών άλλων επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει ως φυσικό πρόσωπο μέτοχος του φορέα της επένδυσης.

20. Ερώτηση: Μπορεί υπό ίδρυση επιχείρηση (κατηγορία Α) που έχει συσταθεί μετά την προκήρυξη της Δράσης να αποδείξει την κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής εν μέρει με υπόλοιπα του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού όψεως (προσκομίζοντας και τα αντίστοιχα έγγραφα που απαιτούνται για το κεφάλαιο σύστασης π.χ. πρακτικό ΔΣ, αποδεικτικά κατάθεσης εισφορών μετρητών κ.λ.π.) και εν μέρει με υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν;

Απάντηση: Εφόσον η επιχείρηση έχει συσταθεί μετά την ημερομηνία της προκήρυξης και έχει καταβληθεί από τους εταίρους κεφάλαιο κατά τη σύστασή της, τότε είναι αποδεκτή η απόδειξη κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής εν μέρει μέσω του ήδη καταβληθέντος ιδρυτικού κεφαλαίου της εταιρίας (με προσκόμιση όλων των σχετικών εγγράφων, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Δράσης) και εν μέρει μέσω τραπεζικών διαθεσίμων των λογαριασμών φυσικών προσώπων την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και μέσων διαθέσιμων υπολοίπων του προηγούμενου μήνα πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι αποδεκτή η απόδειξη κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής εν μέρει μέσω της ήδη καταβληθείσας αύξησης μετοχικού/ εταιρικού κεφαλαίου και εν μέρει μέσω τραπεζικών βεβαιώσεων των λογαριασμών φυσικών προσώπων όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Δράσης.

21. Ερώτηση: Για μια υπό ίδρυση επιχείρηση η Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ και η Υπεύθυνη Δήλωση πρότυπο Γ από ποιόν συμπληρώνεται και ποιο είναι το έτος αναφοράς συμπλήρωσης;

Απάντηση: Οι Υ.Δ. συμπληρώνονται από τον εκπρόσωπο της υπό ίδρυση επιχείρησης ο οποίος έχει ορισθεί με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του σημείου α/α 1 του Παραρτήματος Ι και το έτος αναφοράς είναι η τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση, δηλαδή το 2022.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλη η Ελλάδα ,Startups ,Εκπαίδευση ,Ενέργεια ,Επιχειρήσεις ,ΕΣΠΑ ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Λοιπές μεταποιητικές ,Μεσαίες ,Μεταποίηση ,Μικρές ,Νέες Επιχειρήσεις ,Περιβάλλον ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Πολύ μικρές ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Υγεία, Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα ,Υπηρεσίες ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Ιδεών,Γυναικεία Επιχειρηματικότητα,Ενίσχυση Επιχειρήσεων,Επιχειρηματικότητα,Επιχειρήσεις,Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις,Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις