May 24, 2024 5 min read
Γυναικείο Επιχειρείν: Ενισχύεται η εκπροσώπηση στις ανώτερες διοικητικές θέσεις

Share

Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα της Grant Thornton Γυναικείο Επιχειρείν 2022: Αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία», το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις παγκοσμίως, αυξήθηκε στο 32%, σε σύγκριση με 31% το προηγούμενο έτος. Μάλιστα, το εν λόγω ποσοστό παρέμεινε για δεύτερο συνεχόμενο έτος πάνω από το ορόσημο του 30%. Ένα ποσοστό που σύμφωνα με έρευνες, λογίζεται ως η ελάχιστη εκπροσώπηση που απαιτείται για να σημειωθεί αλλαγή στη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Σχετικά με την επίδραση του Covid-19 στο Γυναικείο Επιχειρείν, σχεδόν 3 στις 4 επιχειρήσεις παγκοσμίως (73%) συμφωνούν ότι στον οργανισμό τους, οι νέες εργασιακές πρακτικές που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας θα ωφελήσουν την πορεία της σταδιοδρομίας των γυναικών μακροπρόθεσμα, με το εν λόγω ποσοστό μάλιστα να καταγράφει άνοδο της τάξεως των 4 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, το ποσοστό των επιχειρήσεων παγκοσμίως που δεν έλαβαν καμία ενέργεια για τη διασφάλιση των αρχών Ενσωμάτωσης και Ίσων Ευκαιριών Εκπροσώπησης για τα δύο φύλα στο εργασιακό τους περιβάλλον υποχώρησε στο 5% το 2022. Το 2021 το ποσοστό αυτό είχε διαμορφωθεί στο 8%. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σχεδόν 1 στις 2 επιχειρήσεις (47%) πραγματοποιεί ενέργειες που προωθούν την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους εργαζόμενους τους. Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τις ιδέες τους, τους προβληματισμούς τους και τις απορίες τους παραμένει επίσης ψηλά στη λίστα των σχετικών ενεργειών, με τη συμμετοχή των εταιριών να ανέρχεται σε 44%.

Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας Γυναικείο Επιχειρείν: Ενισχύεται η εκπροσώπηση στις ανώτερες διοικητικές θέσεις

  • Οι γυναίκες κατέχουν το 32% των ανώτερων διοικητικών θέσεων στις επιχειρήσεις παγκοσμίως. Το εν λόγω ποσοστό καταγράφει άνοδο κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
  • Το ποσοστό γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις ξεπέρασε το 30% σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Αφρική (40%) και τη Νοτιοανατολική Ασία (37%).
  • Το 37% των επιχειρήσεων παγκοσμίως έχουν γυναίκα σε θέση Chief Finance Officer (CFO). Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε σχέση με τα ευρήματα του 2021, ο αριθμός των γυναικών Chief Executive Officers (CEOs) υποχώρησε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, στο 24%. Το ποσοστό γυναικών Chief Operating Officers (COOs) παρέμεινε σταθερό στο 23%.
  • Το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού παγκοσμίως αυξήθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2021, στο 39%. Παραμένει η θέση με το υψηλότερο ποσοστό γυναικείας εκπροσώπησης.

Πώς διαμορφώνεται το γυναικείο επιχειρείν στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις κατέγραψε πτώση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες το 2022. Διαμορφώθηκε στο 28% έναντι 33% το 2021. Ωστόσο παραμένει το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο από το 2014. Την ίδια στιγμή, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν απασχολούν καμία γυναίκα σε ανώτερη διοικητική θέση αυξήθηκε στο 22% έναντι 13% το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε θέσεις CEO και Managing Director ανέρχεται πλέον στο 16%, έναντι 11% το προηγούμενο έτος. Το ποσοστό αυτό επιστρέφει κοντά στα επίπεδα που είχε κινηθεί το 2020 (17%). Επιπλέον, το ποσοστό γυναικών σε θέσεις CFO κατέγραψε άνοδο της τάξεως των 4 ποσοστιαίων μονάδων. Πλέον διαμορφώνεται στο 36% έναντι 32% το 2021. Το ποσοστό γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις Ανθρώπινου Δυναμικού παρέμεινε αμετάβλητο στο 21%. Το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις COO, υποχώρησε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, στο 14%.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναφέρουν πως οι κυριότερες δράσεις που υλοποίησαν τους τελευταίους 12 μήνες για να διασφαλίσουν τις αρχές Ενσωμάτωσης και Ίσων Ευκαιριών Εκπροσώπησης για τα δύο φύλα στο εργασιακό τους περιβάλλον είναι:

  • η προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας για τους εργαζόμενους (33%)
  • η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν ανοιχτά τις ιδέες τους και τους προβληματισμούς τους (27%)
  • η προώθηση νέων εργασιακών πρακτικών για την καλύτερη δυνατή ενασχόληση των εργαζόμενων (24%)

Βασίλης Καζάς, Managing Partner της Grant Thornton στην Ελλάδα

Με αφορμή τα παραπάνω στοιχεία, ο κ. Βασίλης Καζάς, Managing Partner της Grant Thornton στην Ελλάδα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο οι αξίες της ενσωμάτωσης και της ίσης εκπροσώπησης θα λαμβάνουν σάρκα και οστά, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δημιουργία μίας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Στην Grant Thornton αναγνωρίζουμε τη σημασία αυτών των αξιών, καθώς το 45% του ανθρώπινου δυναμικού μας αποτελείται πλέον από γυναίκες. Την ίδια στιγμή, το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις Partners, Principals και Directors ανέρχεται στο 34%. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Επιτροπή Διοίκησης (Management Committee) της εταιρίας ανέρχεται στο 27%».

Κατερίνα Κουλούρη, Partner, Head of People Experience & Culture της Grant Thornton στην Ελλάδα

«Η σταθερή ενίσχυση της ίσης εκπροσώπησης των δύο φύλων σε εταιρικό επίπεδο αποτελεί κάθε χρόνο έναν σημαντικό στόχο προς τη δημιουργία και την εδραίωση μιας κουλτούρας χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Πρόσφατα, η Grant Thornton έγινε μία από τις πρώτες επιχειρήσεις στην Ελλάδα που έλαβαν το Σήμα Ισότητας SHARE, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τις συνεχείς προσπάθειές μας για την προώθηση της συμφιλίωσης μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής αλλά και της συμβολής μας στη διαμόρφωση μίας κοινωνίας συμπερίληψης χωρίς αποκλεισμούς και ίσων ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους».

Αλεξάνδρα Μπαλτούκα, Partner, Head of Marketing & Client Experience της Grant Thornton στην Ελλάδα

«Η ίση εκπροσώπηση των φύλων και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα στο εργασιακό περιβάλλον αποτελούν πλέον βασική προτεραιότητα για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να έχει ένα βιώσιμο μέλλον. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που πλέον κύριες δράσεις των επιχειρήσεων για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών αφορούν στην ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, στην ελεύθερη έκφραση και στην αποδοχή της αυθεντικότητας των εργαζομένων. Κι αυτό γιατί θέτουν γερές βάσεις για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος, με σεβασμό στην ατομικότητα κάθε ανθρώπου».

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλες οι Δραστηριότητες ,- Όλη η Ελλάδα ,Camping ,Watersports ,Αγροτικός τομέας ,Αγροτουρισμός ,Αλιεία ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βιομηχανία τροφίμων- Ποτοποιία ,Βόρειο Αιγαίο ,Γεωργία ,Δασοκομία/Υλοτομία ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Εκπαίδευση ,Εμπόριο ,Ενέργεια ,Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα ,Εστίαση ,Εστιατόρια ,Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων ,Εταιρείες ενοικίασης σκαφών ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιδιώτες ,Ιδιωτικά & Επενδυτικά κεφάλαια ,Ιόνια νησιά ,Καφε-μπαρ / Καφετέριες / Παραδοσιακά Καφενεία ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Κτηνοτροφία ,Λιανικό εμπόριο ,Λογιστικές Υπηρεσίες ,Λοιπές μεταποιητικές ,Λοιπές χρηματοδοτήσεις ,Μεγάλες ,Μεσαίες ,Μεταλλεία-Λατομεία-Ορυχεία ,Μεταποίηση ,Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ,Μικρές ,Νέες Επιχειρήσεις ,Νέοι Αγρότες ,Νομικές Yπηρεσίες ,Νότιο Αιγαίο ,Ξενοδοχεία ,Πελοπόννησος ,Περιβάλλον ,Πληροφορική ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Συμβουλευτικές υπηρεσίες ,Ταξιδιωτικά Γραφεία ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Τουρισμός ,Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες ,Υγεία, Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα ,Υδατοκαλλιέργεια ,Υλικά / Κατασκευές ,Υπηρεσίες ,Υπηρεσίες Αθλητισμού ,Υπηρεσίες αποθήκευσης & υποστήριξης μεταφορών ,Υπηρεσίες Μηχανικών ,Υπηρεσίες τροφοδοσίας σε εκδηλώσεις ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ,Χερσαίες / Πλωτές / Εναέριες μεταφορές ,Χονδρικό εμπόριο Γυναικεία Επιχειρηματικότητα,Ενδυνάμωση Γυναικών
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις