June 9, 2023 5 min read
Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση: «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Β κύκλος έως 5/6/2019

Share

Share on facebook
Share on twitter

Ανακοινώθηκε η Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - Β' κύκλος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, σχετικά με την παράταση υποβολής προτάσεων έως την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00.

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-Παράταση υποβολής προτάσεων

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Β΄ Κύκλο η Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00.

Μετά τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα αξιολογούνται.

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών,δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης από τον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, στη Δράση ήτοι έως και τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην με Α.Π. 1180/356/A2/10.03.2017 (α/α ΟΠΣ 2076 και κωδικό 009ΚΕ) Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΖ3465ΧΙ8-Η33), όπως τροποποιήθηκε με τις με Α.Π. 2197/810/Α2/11.05.2017 (ΑΔΑ: 62ΗΠ465ΧΙ8-Ε7Ω), Α.Π. 2585/969/A2/2.6.2017 (ΑΔΑ:97ΒΔ465ΧΙ8-Υ7Ν), Α.Π. 5368/1178/Β1/25.10.2017 (ΑΔΑ:Ω8ΒΟ465ΧΙ8-Ε4Μ),Α.Π. 682/Β1/98/31.01.2018 (ΑΔΑ:ΩΑΜΙ465ΧΙ8-Λ75) και Α.Π. 1596/Β1/340/14.03.2019 (ΑΔΑ: 6ΑΘΛ465ΧΙ8-5ΨΦ) Αποφάσεις και ισχύει.

Η παρούσα τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έχει δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης www.mindev.gov.gr.

Πληροφορίες για τη Δράση

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

  • την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), Μονάδα Α’, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα
  • το Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56
  • τις ιστοσελίδες:
Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Tags:
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις