May 24, 2024 5 min read
EquiFund: Το χρηματοδοτικό εργαλείο που δημιούργησε αξιόλογα αποτελέσματα

Share

Από τα αρχικά στάδια σχεδιασμού της, σκοπός της πρωτοβουλίας EquiFund υπήρξε η διευκόλυνση της πρόσβασης ελληνικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων με ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα στη χρηματοδότηση με κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών. Σήμερα, το EquiFund παρουσιάζεται σε πανευρωπαϊκές εκδηλώσεις ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής.

Επενδυμένα κεφάλαια του EquiFund

Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά: με βάση τα τελευταία ανεπίσημα στοιχεία που περιλαμβάνουν μέχρι και το 1ο τρίμηνο του 2022, προκύπτει ότι 129 επιχειρήσεις έχουν στηριχθεί από την πρωτοβουλία και έχουν λάβει κεφάλαια σποράς, εκκίνησης ή ανάπτυξης που αντιστοιχούν στις κεφαλαιακές ανάγκες τους ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται η κάθε επιχείρηση. Υπολογίζεται ότι οι εταιρείες αυτές απασχολούν περισσότερο από 4.000 άτομα στην Ελλάδα. Το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί στις επιχειρήσεις αυτές έχει φτάσει τα 248 εκατ. ευρώ (συμμετοχή ΕΠΑνΕΚ: 113,6 εκατ.).  Στο τέλος του 2020, τα επενδυμένα κεφάλαια ανέρχονταν σε 170 εκατ. ευρώ (συμμετοχή ΕΠΑνΕΚ: 79,6 εκατ.) σε 115 επιχειρήσεις. Στο τέλος του 2019, τα επενδυμένα κεφάλαια ανέρχονταν σε 96 εκατ. ευρώ (συμμετοχή ΕΠΑνΕΚ: 45,2 εκατ.) σε 89 επιχειρήσεις.

Στα κεφάλαια που επενδύονται από τα Funds του EquiFund υπάρχει ήδη ιδιωτική συμμετοχή. Για την ακρίβεια κάθε ένα ευρώ που επενδύεται από τους δημόσιους πόρους των ΕΔΕΤ (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία) μέσω της πρωτοβουλίας ουσιαστικά αντιστοιχεί σε 2,7 ευρώ συνολικών επενδύσεων.  Αυτές οι επενδύσεις με τη σειρά τους, όταν πραγματοποιούνται προσελκύουν κατά κανόνα και άλλες ιδιωτικές επενδύσεις. Οπότε η τελική επένδυση για κάθε ένα ευρώ, καταλήγει να αντιστοιχεί σε περίπου 7,1 ευρώ τελικής επένδυσης προς τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται.  Οριζόντια στο ΕΠΑνΕΚ οι αντίστοιχες μοχλεύσεις είναι 1 προς 2,2 και 1  προς 5,7 αντίστοιχα.

Πέρα από αυτή τη μόχλευση, υπάρχουν ήδη παραδείγματα επιχειρήσεων που μετά τη στήριξη του EquiFund πέτυχαν την συγκέντρωση επιπρόσθετων κεφαλαίων σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτό έγινε με τη συμμετοχή σημαντικών επενδυτών του εξωτερικού αυξάνοντας την ίδια στιγμή και την αποτίμησή τους.

Το συνολικό πολλαπλασιαστικό όφελος, λοιπόν, για το εγχώριο οικοσύστημα και την ελληνική οικονομία είναι μεγαλύτερο από τα άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα

Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων της πρωτοβουλίας έχει συμπεριλάβει στις τάξεις του επιχειρηματικά εγχειρήματα επιστημόνων από μια πληθώρα ελληνικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών Ιδρυμάτων, όπως:

  • το Τεχνολογικό Πάρκο Πατρών
  • το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
  • το ΤΕΙ Κρήτης
  • το ΤΕΙ Αθηνών
  • το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • το Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος και το επιχειρηματικό του πάρκο, Λεύκιππος

Αποεπενδύσεις

Μέσα στο 2020, ανακοινώθηκαν και οι τρεις πρώτες αποεπενδύσεις επιχειρήσεων του EquiFund, ανάμεσά τους και η μεγαλύτερη εξαγορά που είχε  πραγματοποιηθεί μέχρι τότε σε ελληνική startup. Το 2021, ακόμα τρεις αποεπενδύσεις ανακοινώθηκαν ενώ η έβδομη ήρθε τους πρώτους μήνες του 2022. Οι επιχειρήσεις που στηρίχθηκαν και αναπτύχθηκαν από το EquiFund προσέλκυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον εταιρειών παγκόσμια καταξιωμένων στο χώρο τους. Είναι δε σημαντικό ότι, ακόμη και μετά την αποεπένδυση, οι εν λόγω εταιρείες συνεχίζουν μέρος των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα, διατηρώντας το προσωπικό τους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη. Ως αποτέλεσμα, το ποσό που έχει καταστεί διαθέσιμο στο ελληνικό κράτος για περαιτέρω επενδύσεις υπολογίζεται στα 20 εκατ. ευρώ.

Το οικοσύστημα, λοιπόν, διευρύνεται και ωριμάζει. Και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων βρίσκεται διαρκώς σε επαφή με την αγορά και τις υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) για την ανάπτυξη πρόσθετων χρηματοοικονομικών εργαλείων. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η χρηματοδότηση ταμείου  συν-επενδύσεων με επιχειρηματικούς αγγέλους. Το εν λόγω σχήμα χρηματοδοτείται από πόρους που επιστράφηκαν από την πρωτοβουλία JEREMIE αποδεικνύοντας τη σημασία της επιστρεπτέας φύσης των χρηματοδοτικών εργαλείων για τη δημιουργία ενός συνεχούς κύκλου χρηματοδότησης και υποστήριξης των ΜμΕ. 

Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών - EquiFund είναι μια επενδυτική πρωτοβουλία του Ελληνικού Κράτους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.  Χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και ιδιώτες επενδυτές.  Στόχος του είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης της αγοράς των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital/Private Equity) στην Ελλάδα. Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με εξειδικευμένους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλες οι Δραστηριότητες ,Camping ,Watersports ,Αγροτικός τομέας ,Αγροτουρισμός ,Αλιεία ,Αττική ,Βιομηχανία τροφίμων- Ποτοποιία ,Γεωργία ,Δασοκομία/Υλοτομία ,Εκπαίδευση ,Εμπόριο ,Ενέργεια ,Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα ,Επιχειρήσεις ,Εστίαση ,Εστιατόρια ,Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων ,Εταιρείες ενοικίασης σκαφών ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιδιωτικά & Επενδυτικά κεφάλαια ,Καφε-μπαρ / Καφετέριες / Παραδοσιακά Καφενεία ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Κτηνοτροφία ,Λιανικό εμπόριο ,Λογιστικές Υπηρεσίες ,Λοιπές μεταποιητικές ,Λοιπές χρηματοδοτήσεις ,Μεσαίες ,Μεταλλεία-Λατομεία-Ορυχεία ,Μεταποίηση ,Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ,Μικρές ,Νέοι Αγρότες ,Νομικές Yπηρεσίες ,Ξενοδοχεία ,Πελοπόννησος ,Περιβάλλον ,Πληροφορική ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Πολύ μικρές ,Συμβουλευτικές υπηρεσίες ,Ταξιδιωτικά Γραφεία ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Τουρισμός ,Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες ,Υγεία, Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα ,Υδατοκαλλιέργεια ,Υλικά / Κατασκευές ,Υπηρεσίες ,Υπηρεσίες Αθλητισμού ,Υπηρεσίες αποθήκευσης & υποστήριξης μεταφορών ,Υπηρεσίες Μηχανικών ,Υπηρεσίες τροφοδοσίας σε εκδηλώσεις ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ,Χερσαίες / Πλωτές / Εναέριες μεταφορές ,Χονδρικό εμπόριο Επιχειρηματικότητα
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις