June 15, 2024 5 min read
Επίδομα θέρμανσης: Έως τις 10 Δεκεμβρίου οι πρώτες πληρωμές

Share

Εώς τις 10 Δεκεμβρίου θα έχει καταβληθεί το επίδομα θέρμανσης σε όσους έχουν υποβάλουν αίτηση στο τέλος του μήνα και ήταν επίσης δικαιούχοι του κατά τη χειμερινή περίοδο 2020/2021. Αυτό προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα το βράδυ.

Οι νέοι δικαιούχοι που προέκυψαν είτε από την διεύρυνση των κριτηρίων, εισοδηματικών και περιουσιακών, είτε λόγω της χορήγησης του επιδόματος σε νέες κατηγορίες πολιτών που χρησιμοποιούν άλλες μορφές θέρμανσης, όπως φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση ή καυσόξυλα (σε περιοχές με πάνω από 2.500 κατοίκους και κάτω από 3.500 κατοίκους που πέρυσι δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των δικαιούχων), θα λάβουν την προκαταβολή έως το τέλος Δεκεμβρίου. Προϋπόθεση ότι και αυτοί θα έχουν κάνει την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης έως το τέλος Νοεμβρίου.

Η πλατφόρμα myΘέρμανση για το επίδομα θέρμανσης

Σύμφωνα με την ΚΥΑ το ποσό επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

  • Έως την 30η Δεκεμβρίου 2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2021. Προϋπόθεση η καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Δεκεμβρίου 2021.
  • Έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2022. Θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί τα απαιτούμενα στοιχεία έως και την 15η Φεβρουαρίου 2022.
  • Έως την 29η Απριλίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2022. Προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2022. Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται έως την 31η Μαΐου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2021 έως 31.03.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μαΐου 2022. Το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 15η Ιουνίου 2022.

Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων πραγματοποιείται μετά την αφαίρεση της καταβληθείσας προκαταβολής.

Κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης

Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Εισοδηματικά

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 14.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει. Στα 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 23.000 ευρώ. Ποσό που προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2020. Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων.

β. Ακίνητης Περιουσίας

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2021, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον ν. 4172/2013, τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, να μην υπερβαίνει το ποσό των 180.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Καθορισμός του ύψους για το επίδομα θέρμανσης

  1. Στη χορήγηση για το επίδομα θέρμανσης χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των δήμων και οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας. Χρησιμοποιούνται όπως αυτά αποτυπώνονται στο Παράρτημα, βάσει του υπολογισμού των βαθμοημερών. Αυτές αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής. Λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτιρίου. Όπως και στον υπολογισμό της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανσή του.
  2. Σε κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα για αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης. Το ύψος του ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300) ευρώ. Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία. Επίσης προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Το ποσό που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των εκατό (100) ευρώ. Ούτε να υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.
  3. Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης ή μόνο θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης. Το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του κατά τα ανωτέρω δικαιούμενου επιδόματος σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από την 15η Οκτωβρίου 2021. Ημερομηνία κατά την οποία άρχεται η διάθεσή του σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001. Για τα καυσόξυλα, το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022. Σε περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται του ανωτέρω ορίου, ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ (1/2) της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα.

Αξία των αγορών

Ειδικά για αγορές πετρελαίου θέρμανσης, η αξία αντιστοιχεί στην υπολογισθείσα βάσει της οριζόμενης στην παρούσα τιμής λίτρου.

Για τον καθορισμό της αξίας των αγορών πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης ορίζεται η τιμή 1,16 ευρώ ανά λίτρο.

  1. Ορίζεται ότι για τις περιπτώσεις των οικισμών που ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα, για την εφαρμογή του συντελεστή επιδότησης θα λαμβάνεται ο Μέσος Συντελεστής Επιδότησης του Ταχυδρομικού Κώδικα στον οποίο υπάγεται ο οικισμός. Αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις που ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνεται κάποιος Ταχυδρομικός Κώδικας στο Παράρτημα, για την εφαρμογή του συντελεστή επιδότησης θα λαμβάνεται ο Μέσος Συντελεστής Επιδότησης του Δήμου στον οποίο υπάγεται ο οικισμός. Ο Μέσος Συντελεστής επιδότησης του Δήμου θα λαμβάνεται υπόψη επίσης στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται κανένας οικισμός στα όρια του αντίστοιχου Ταχυδρομικού Κώδικα.

Share on Facebook
Share on Twitter
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις