April 15, 2024 5 min read
Future Greek Rail Hackathon: Μαραθώνιος καινοτομίας από τον ΟΣΕ

Share

Τον Μαραθώνιο Καινοτομίας Future Greek Rail Hackathon ανακοίνωσε ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ). Ο διαγωνισμός είναι μία τεχνολογική δράση ανοιχτής καινοτομίας και έχει στόχο την ενεργοποίηση (community activation) του οικοσυστήματος καινοτομίας, φορέων και επιχειρήσεων για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΣΕ μέσα από νέες και καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές με κοινωνικό αντίκτυπο (social impact).

Στο πλαίσιο της δράσης του Future Greek Rail Hackathon θα μπορούν να συμμετέχουν ενδεικτικά επιστήμονες, μηχανικοί, προγραμματιστές, οικονομολόγοι, αναλυτές  και γενικότερα οποιοσδήποτε έχει μια ιδέα σε θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ενδιαφέρεται να την αναπτύξει. Θα ενισχυθεί η κατεύθυνση της δημιουργίας ομάδων μεταξύ διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, καθώς και οι συνεργασίες με εξωτερικούς συμμετέχοντες, όπως μπορεί να είναι επαγγελματίες, ακαδημαϊκοί, ερευνητές ή φοιτητές.

Στόχοι του Future Greek Rail Hackathon

 • Δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας και συνεργασιών.
 • Στήριξη της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ευκαιρίες στους νέους, καταπολέμηση της ανεργίας.
 • Στήριξη της τοπικής οικονομίας, καθώς θα μπορούν να συμμετέχουν διαγωνιζόμενοι από όλη την Ελλάδα.
 • Ανάδειξη έξυπνων και καινοτόμων λύσεων και τις προκλήσεις που δημιουργούνται γύρω από εφαρμογές σχετιζόμενες με σιδηροδρόμους, όσο και το κοινό που ασχολούνται με συναφή θέματα.
 • Βελτιώσεις στην αποδοτικότητα και στην αποτελεσματικότητα φορέων που ασχολούνται με κοινωνικά θέματα/κοινωνικές δράσεις αξιοποιώντας τις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες.
 • Διασύνδεση με την κοινότητα τεχνολογικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της χώρας μας.
 • Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε δράσεις αφορούμενες τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις.

Θεματικές ενότητες του Future Greek Rail Hackathon

Ακολουθούν ενδεικτικές θεματικές περιοχές εφαρμογών και παραδείγματα. Οι θεματικές και τα παραδείγματα θα εμπλουτίζονται κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου.

Σιδηροδρομικές υποδομές και διαδικασίες

 • Έξυπνη χρήση χαρτών και οπτικοποίηση δικτύου
 • Ψηφιοποίηση διαδικασιών backoffice
 • Εκπαίδευση στελεχών - ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων αξιοποιώντας δράσεις του ΟΣΕ
 • Digital workflows
 • Χρήση νέων και «έξυπνων» υλικών στο σιδηρόδρομο
 • Μηχανισμοί και διαδικασίες για μετρήσεις δεδομένων σιδηροδρομικής κυκλοφορίας με σύγχρονους μετρητές και με τεχνολογίες IOT, big data κ.α
 • Μηχανισμοί και εργαλεία για την παρακολούθηση - monitoring τεχνικών έργων (π.χ γέφυρες, σήραγγες)
 • Εφαρμογές σε θέματα φύλαξης και ειδικά στην ανοικτή σιδηροδρομική γραμμή
 • Εμπορική αξιοποίηση οπτικών ινών, τηλεπικοινωνίες
 • Digital twin modeling

Πράσινη διαχείριση, προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνική αλληλεγγύη

 • Πράσινες πόλεις και σιδηροδρομικές μεταφορές
 • Συστήματα μεταφορών και επικοινωνιών με πράσινο αποτύπωμα
 • Προσβασιμότητα δημόσιων χώρων
 • Συμμετοχικός σχεδιασμός
 • Περιβαλλοντικές εφαρμογές
 • Εφαρμογές και υπηρεσίες με κοινωνικό ενδιαφέρον (π.χ πολιτική προστασία, προστασία του περιβάλλοντος, δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης κ.α)
 • Εφαρμογές υποστήριξης των τοπικών κοινωνιών σε σχέση με τις υποδομές του ΟΣΕ, εφαρμογές προώθησης του εθελοντισμού, κ.α.

Εμπειρία επιβάτη και μηχανισμοί ενημέρωσης

 • Διασυνδεσιμότητα μηχανισμών ενημέρωσης μέσων μεταφοράς και μετακινήσεων με μέσα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εφαρμογές έξυπνων διαδρομών, κ.λ.π.
 • Αναβάθμιση πληροφόρησης δράσεων αναψυχής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (journey infotainment)
 • Έξυπνο, ψηφιακό εισιτήριο (smart ticketing)
 • Επιβίβαση και αποβίβαση (departure / arrival optimization)
 • Χρήση συνδυαστικών μέσων μεταφοράς (smart mobility)
 • Κρατήσεις θέσεων (booking & ticketing engine)
 • Χαρτογράφηση συναισθημάτων (sentiment mapping)
 • Ψηφιακοί βοηθοί (digital assistants)

Αξιοποίηση Δεδομένων

 • Smart routing
 • Δεδομένα τηλεματικής
 • Δεδομένα καιρικών συνθηκών
 • Χρήση κάθε είδους ανοικτών δεδομένων (open data)
 • Επιβατικά δεδομένα (passenger data)
 • Δημιουργία dashboards για λήψη αποφάσεων

Εμπορικές Μεταφορές

 • Βελτιστοποίηση μεταφορικής απόδοσης ανά χλμ. δικτύου εμπορευματικών συνδέσεων
 • Αποτύπωση δυνατοτήτων διασύνδεσης με κέντρα εφοδιαστικής και επικαιροποίηση αποτύπωσης τρέχουσας κατάστασης
 • Εφαρμογές παρακολούθησης εμπορευματικών συνδέσεων σε πραγματικό χρόνο (real-time)
 • Αποτύπωση / σύνδεση δομών εφοδιαστικής και ΒΙ.ΠΕ. με σιδηροδρομικές συνδέσεις

Χρονοδιάγραμμα

 • 10 Σεπτεμβρίου 2021: Open Call & Υποβολή θεμάτων και προβλημάτων για Challenges
 • 20 Σεπτεμβρίου 2021: Ανάρτηση προδιαγραφών
 • 28 Σεπτεμβρίου 2021: Open Day
 • 23-24 Οκτωβρίου 2021: Future Greek Rail Hackathon

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους εδώ.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλη η Ελλάδα ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βόρειο Αιγαίο ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιδιώτες ,Ιδιωτικά & Επενδυτικά κεφάλαια ,Ιόνια νησιά ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Λοιπές χρηματοδοτήσεις ,Μεγάλες ,Μεταποίηση ,Νότιο Αιγαίο ,Πελοπόννησος ,Περιβάλλον ,Πληροφορική ,Στερεά Ελλάδα ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Υλικά / Κατασκευές ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Σιδηροδρομικός Σταθμός,Ψηφιακή Αναβάθμιση
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις