May 18, 2024 5 min read
Έκτη τροποποίηση της Δράσης: Επανεκκίνηση Τουρισμού

Share

Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης, Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - Επανεκκίνηση Τουρισμού του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την συμπληρωματική ένταξη πενήντα πέντε (55) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.816.846,84 ευρώ. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση εδώ.

Ειδικότερα:

 • Οι σαράντα μία (41) αιτήσεις αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.323.414,10 ευρώ. Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην COVID-19. Με την παρούσα τροποποίηση, τα συνολικά ενταγμένα/συγχρηματοδοτούμενα έργα στη Δράση ανέρχονται σε πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι επτά (5.327). Η συνολική Δημόσια Δαπάνη αυτών ανέρχεται σε 143.311.983,60 ευρώ.
 • Οι δέκα (10) αιτήσεις αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χρηματοδότηση άνω των 200.000 ευρώ, ανά επιχείρηση, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 3.512.804,26 ευρώ. Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην COVID-19. Με την παρούσα τροποποίηση, τα συνολικά ενταγμένα/συγχρηματοδοτούμενα έργα στη Δράση ανέρχονται σε διακόσια δεκαπέντε (215). Η συνολική Δημόσια Δαπάνη αυτών να ανέρχεται σε 70.083.050,93 ευρώ.
 • Οι τέσσερεις (4) αιτήσεις αφορούν σε Μεγάλες επιχειρήσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 980.628,48 ευρώ. Με την παρούσα τροποποίηση, τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε εξήντα επτά (67).  Η μη επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση (βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν.4314/2014) συνολική Δημόσια Δαπάνη, για Μεγάλες Επιχειρήσεις, ανέρχεται στο ποσό των 19.210.206,03 ευρώ.

Με την τροποποίηση, τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε 5.609. Η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 232.605.240,60 ευρώ.

Στόχος της Δράσης Επανεκκίνηση Τουρισμού

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το 2021 υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19. Η στήριξη των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί με την παροχή επαρκούς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης.

Προϋπολογισμός της Δράσης Επανεκκίνηση Τουρισμού

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 350 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, τα οποία κατανέμονται σε:

Το ποσό αυτό δύναται να αυξηθεί ώστε να καλύψει το σύνολο των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων χρηματοδότησης.

React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19

Δικαιούχοι της Δράσης Επανεκκίνηση Τουρισμού

Τουριστικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και ειδικότερα επιχειρήσεις φιλοξενίας κάθε μορφής, τουριστικά πρακτορεία, καθώς και επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, των οποίων οι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Πρόσκληση.

Επιδότηση

Έως 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ.

Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης, που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% για τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία 55. Και 2,5% για επιχειρήσεις με άλλον επιλέξιμο ΚΑΔ του ετησίου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019.

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 η μη επιστρεπτέα ενίσχυση δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% ή 2,5%. Κι αυτό ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα του ανοιγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020).

Στις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 5% ή 2,5%. Το ποσοστό δίνεται ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα, επί του συνολικού ή του ανοιγμένου Κύκλου Εργασιών του έτους 2020.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.
 • Να έχουν συμπληρώσει 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά το έτος 2019. Η προϋπόθεση τεκμαίρεται ότι πληρούται στην περίπτωση των επιχειρήσεων που συστάθηκαν εντός του 2020 και για τις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους.
 • Να έχουν μέχρι την 31.12.2020 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». Συγκεκριμένα, για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020, ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020, καθώς και για επιχειρήσεις που βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο στο έτος 2019, ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
 • Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά το έτος 2020, ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.
 • Να υποβάλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ και μόνο για έναν επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας, για το σύνολο των τουριστικών εγκαταστάσεων φιλοξενίας που διαθέτουν ή των λοιπών  τουριστικών δραστηριοτήτων τους.

Επισήμανση

Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να συγχέεται η απαίτηση της συμπλήρωσης της 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση, με τον τρόπο υπολογισμού/καθορισμού του μεγέθους μίας επιχείρησης βάσει του αριθμού των απασχολουμένων. Η αυτοαπασχόληση των ιδιοκτητών-επιχειρηματιών δεν δύναται να συνυπολογιστεί για την πλήρωση της προϋπόθεσης συμμετοχής της 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. 

Το κεφάλαιο κίνησης δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση νέας τουριστικής εγκατάστασης. Η επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης δίνεται μόνο ως μέτρο αντιμετώπισης των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, το δηλώνουν  στην αίτηση χρηματοδότησης. Ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Απριλίου 2021.

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021. Αυτό θα αποδεικνύεται βάσει των Κωδικών:

 • 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας
 • 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια)
 • 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
 • 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρ. 14.2.α

των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.

Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα Δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των  τεσσάρων (4) κωδικών.

Η χρηματοδότηση καλύπτει μέχρι το 70% της αξίας των αγορασθέντων αγαθών.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλη η Ελλάδα ,Camping ,Watersports ,Αγροτουρισμός ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βόρειο Αιγαίο ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα ,Επιχειρήσεις ,ΕΣΠΑ ,Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων ,Εταιρείες ενοικίασης σκαφών ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιδιωτικά & Επενδυτικά κεφάλαια ,Ιόνια νησιά ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Μεσαίες ,Μικρές ,Νότιο Αιγαίο ,Ξενοδοχεία ,Πελοπόννησος ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Ταξιδιωτικά Γραφεία ,Τουρισμός ,Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Τουριστική Ενίσχυση
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις