June 25, 2024 5 min read
Κομισιόν: Νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ΜμΕ

Share

επιχειρήσεις

Μια σειρά πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των αναγκών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Ευρώπης στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν).

Αντιπροσωπεύοντας το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι ΜμΕ αποτελούν βασικούς μοχλούς της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της Ευρώπης, αλλά συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλημάτων.

Αρωγή της Κομισιόν

Η ανακοίνωση για την αρωγή των ΜμΕ προτείνει νέα μέτρα που θα παράσχουν βραχυπρόθεσμη ανακούφιση και θα ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ.

Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, η Κομισιόν δημοσιεύει επίσης νέες προτάσεις κανονισμού για τις καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές και μια οδηγία για τη θέσπιση συστήματος φορολογίας των κεντρικών γραφείων για τις ΜμΕ. Πρόσθετες πρωτοβουλίες στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της πρόσβασης των ΜμΕ στη χρηματοδότηση, στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στη στήριξη της ανάπτυξης.

Καθυστερήσεις πληρωμών

Οι νέοι κανόνες θα καταργήσουν την οδηγία του 2011 για τις καθυστερήσεις πληρωμών και θα την αντικαταστήσουν με κανονισμό. Η πρόταση εισάγει ένα αυστηρότερο ανώτατο όριο πληρωμής 30 ημερών, εξαλείφει τις ασάφειες και αντιμετωπίζει τα νομικά κενά στην τρέχουσα οδηγία. Το προτεινόμενο κείμενο της Κομισιόν διασφαλίζει επίσης την αυτόματη πληρωμή των δεδουλευμένων τόκων και τελών αποζημίωσης και εισάγει νέα μέτρα επιβολής και επανόρθωσης για την προστασία των εταιρειών από κακοπληρωτές.

Επενδύσεις

Μεταξύ άλλων προβλέπει επίσης την ενίσχυση των διαθέσιμων επενδύσεων για ΜμΕ, επιπλέον των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ που διατίθενται σήμερα στο πλαίσιο των διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ που θα διαρκέσουν έως το 2027.

Ραχοκοκαλιά της οικονομίας

Οι 24 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ευρώπης αντιπροσωπεύουν το 99% όλων των επιχειρήσεων και τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην Ε.Ε. Διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της Ευρώπης, οδηγούν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης και υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ευημερία μας.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι ΜμΕ έχουν επηρεαστεί δυσανάλογα από τη σειρά των κρίσεων τα τελευταία χρόνια:

  • από την COVID
  • τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
  • την ενεργειακή κρίση και
  • την άνοδο του πληθωρισμού

Οι ΜμΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αστάθεια και αβεβαιότητα, καθώς και περιορισμούς προσφοράς, ελλείψεις εργατικού δυναμικού και, συχνά, αθέμιτο ανταγωνισμό και άνισους όρους ανταγωνισμού όταν δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Οι καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές εμποδίζουν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη και συμβάλλουν στην αβεβαιότητα και τη δυσπιστία στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η πρόσφατη έκθεση επιδόσεων των ΜμΕ δείχνει ότι η προστιθέμενη αξία των ΜμΕ για το 2023 προβλέπεται ακόμη να παραμείνει στο 3,6% (έναντι 1,8% για τις μεγάλες επιχειρήσεις) κάτω από το επίπεδο του 2019, ενώ η απασχόληση των ΜμΕ μετά βίας έχει ανακάμψει στα προ κρίσης επίπεδα.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, η Επιτροπή αναμένει να διαθέσει περισσότερα από 200 δισ. ευρώ στις ΜμΕ στο πλαίσιο των διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της που τρέχουν έως το 2027. Αυτό περιλαμβάνει σημαντικά ποσά από τα Ταμεία Συνοχής της Ε.Ε. (65 δισ. ευρώ) και τη Διευκόλυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ( 45,2 δισ. ευρώ).

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλες οι Δραστηριότητες ,- Όλη η Ελλάδα ,Startups ,Αγροτικός τομέας ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βόρειο Αιγαίο ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Εκπαίδευση ,Εμπόριο ,Ενέργεια ,Επιχειρήσεις ,Εστίαση ,Ευρωπαϊκά προγράμματα ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιόνια νησιά ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Λοιπές μεταποιητικές ,Μεσαίες ,Μεταποίηση ,Μικρές ,Νέες Επιχειρήσεις ,Νότιο Αιγαίο ,Πελοπόννησος ,Περιβάλλον ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τουρισμός ,Υγεία, Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα ,Υπηρεσίες ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Πράσινη Επιχειρηματικότητα,Πράσινη Μετάβαση,Ψηφιακή Μετάβαση,Ψηφιακή Οικονομία
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις