April 14, 2024 5 min read
Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο ΕΣΠΑ 2021/27

Share

Την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφάλισε το νέο ΕΣΠΑ 2021/27, με την Ελλάδα να γίνεται η πρώτη χώρα που λαμβάνει την έγκριση για το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως επισημαίνει με ανάρτησή της στο Twitter η Κομισιόν.

Οι πόροι από το νέο ΕΣΠΑ 2021/27 ανέρχονται στα 26,2 δισ. ευρώ ποσό μεγαλύτερο σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα για την περίοδο 2014/20, το ύψους του οποίου ανερχόταν στα 23 δισ. ευρώ.

Από τα 26,2 δισ. ευρώ τα 20,9 δισ. ευρώ προέρχονται από την Ενωσιακή Συμμετοχή και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), ενώ τα υπόλοιπα 5,3 δισ. ευρώ θα αφορούν την Εθνική Συνεισφορά.

Βασικά χαρακτηριστικά για το νέο ΕΣΠΑ 2021/27

  1. Διασυνδέεται με το Ευρωπαϊκό εξάμηνο και τις συστάσεις της Επιτροπής για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
  2. Υποστηρίζει τις λοιπές Εθνικές Στρατηγικές και τα Εθνικά Σχέδια Δράσης (Enabling Conditions)
  3. Υποστηρίζει το νέο Ταμείο για την Δίκαιη Μετάβαση (λιγνιτικές περιοχές και νησιά)
  4. Ακολουθεί το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία (Έκθεση Επιτροπής Πισσαρίδη)
  5. Ακολουθεί τους περιορισμούς των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τις θεματικές συγκεντρώσεις και ξεπερνά τα κατώτατα ποσοστά

Κύριες αλλαγές ως προς το προηγούμενο ΕΣΠΑ 2014/20

• Αύξηση 2,2 δισ. ευρώ για τα 13 ΠΕΠ από το ΕΣΠΑ 2014/20 (από 5,9 δισ. ευρώ σε 8,1 δισ. ευρώ)
• Διακριτό Πρόγραμμα για την Πολιτική Προστασία και νέα Διαχειριστική Αρχή
• Διακριτό Πρόγραμμα για την Δίκαιη Μετάβαση και νέα Διαχειριστική Αρχή
• Διακριτό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια
• Νέο Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα με δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων
• Ενίσχυση και αναβάθμιση του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης για την θεσμική και διαχειριστική ικανότητα των δικαιούχων και των φορέων υλοποίησης (Capacity Building)
• Βελτιστοποίηση πλαισίου διαχείρισης και συντονισμού για τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Οι βασικοί άξονες για το νέο ΕΣΠΑ 2021/27

Επιχειρηματικότητα

• Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και νέων ιδεών από υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις

Ψηφιακός μετασχηματισμός

• Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό
• Ενίσχυση της συνδεσιμότητας με ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων
• Ψηφιακός μετασχηματισμός δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και επέκταση ψηφιακών υπηρεσιών

Διασύνδεση επιχειρήσεων

• Προσαρμογή δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
• Δημιουργία υποδομών και μηχανισμών στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
• Αύξηση του μέσου μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, προώθηση συνεργασιών (clusters)

Τομέας ενέργειας

• Προώθηση της αυτονομίας με χρήση των ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή και συστημάτων αποθήκευσης
• Μετάβαση των νησιών σε καθαρές μορφές ενέργειας και πρωτοβουλία GReco Islands
• Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των οδικών αστικών συγκοινωνιών και μετάβαση των νησιών σε καθαρές μορφές ενέργειας

Μονάδες Ανάκτησης και Ανακύκλωσης

• Επεξεργασία διακριτών συλλεγόμενων βιολογικών και ανακυκλώσιμων αποβλήτων
• Αναβάθμιση Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων για την μετατροπή τους σε Μονάδες Ανάκτησης και Ανακύκλωσης
• Λήψη μέτρων για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Οδικές μεταφορές

• Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας και ευφυών συστημάτων μεταφορών

Σιδηροδρομικές μεταφορές

• Αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική σύνδεση σιδηροδρομικών κόμβων με δίκτυα μεταφορών
• Χρήση καθαρών καυσίμων

Ανθρώπινο δυναμικό

• Αύξηση της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση της απασχολησιμότητας
• Παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας

Εκπαίδευση

• Αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων στη μαθησιακή διαδικασία
• Ενίσχυση των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού
• Βελτίωση της ποιότητας προγραμμάτων σπουδών

Βιώσιμη Ανάπτυξη

• Διασφάλιση ποιοτικών συνθηκών διαβίωσης
• Επενδύσεις υποδομών προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλη η Ελλάδα ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βόρειο Αιγαίο ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Εκπαίδευση ,Επιχειρήσεις ,Επιχορήγηση ,ΕΣΠΑ ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιόνια νησιά ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Μεγάλες ,Μεσαίες ,Μικρές ,Νέες Επιχειρήσεις ,Νότιο Αιγαίο ,Πελοπόννησος ,Πληροφορική ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ,Χερσαίες / Πλωτές / Εναέριες μεταφορές Επιδοτούμενο Πρόγραμμα
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις