June 10, 2023 5 min read
Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις Επενδυτικών Σχεδίων της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Share

Share on facebook
Share on twitter

Ανακοινώθηκε Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις των Επενδυτικών Σχεδίων, με τη συνολική βαθμολογική κατάταξη των προκριθέντων σε αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις - Περιεχόμενο

H Απόφαση που δημοσιεύτηκε για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020», περιλαμβάνει:

  1. Την έγκριση του Πρακτικού 22/10.1.2019 της Κύριας Επιτροπής Αξιολόγησης.
  2. Τη συνολική βαθμολογική κατάταξη, των 5.962 προκριθέντων σε αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.
  3. Την μη πρόκριση για ένταξη 3.398 επενδυτικών σχεδίων, που υποβλήθηκαν, με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 513.340.407,05€, ανά ομάδα περιφέρειας, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.
  4. Tην απόρριψη 1.355 επενδυτικών σχεδίων, με το/ους σχετικό/ούς λόγο/ους απόρριψης, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα απόφαση, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά αυτής. Υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της κοινοποίησης στον δικαιούχο της έκδοσης της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το κεφάλαιο 9.4 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενημερώσει ηλεκτρονικά, ξεχωριστά τον κάθε υποψήφιο του οποίου η αίτηση χρηματοδότησης έχει απορριφθεί. Η ενημέρωση θα έχει σαφή και αναλυτική αναφορά στους λόγους απόρριψής του.

Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης www.mindev.gov.gr.

Δείτε εδώ την σχετική Απόφαση

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Tags:
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις