May 24, 2024 5 min read
Υποστήριξη εκκόλαψης επιχειρήσεων με αξιοποίηση κλειστών καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας – 2η Πρόσκληση

Share

Η περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου, αν και στο κέντρο της Αθήνας, αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις παρόλο που έχει αδιαμφισβήτητα ιδιαίτερη σημασία τόσο για την εικόνα της πόλης όσο και για την οικονομική της δραστηριότητα και την εν γένει αστική αναζωογόνησης της περιοχής. Ένα βασικό πρόβλημα είναι η ερημοποίηση της περιοχής που προκαλείται από τα κλειστά καταστήματα. Το άνοιγμα των κλειστών καταστημάτων σε συγκεκριμένους δρόμους θα τονώσει τόσο την οικονομική δραστηριότητα αλλά θα συνδράμει ουσιαστικά και στη συντήρηση - βιωσιμότητα των παρεμβάσεων εξωραϊσμού - καλλωπισμού της εικόνας της πόλης στο πιο σημαντικό τουριστικό της κομμάτι ( 2η Πρόσκληση ).

Στο πλαίσιο αυτό, αντικείμενο της προτεινόμενης παρέμβασης αποτελεί η δημιουργία ενός μηχανισμού επιχειρηματικής εκκόλαψης και περαιτέρω ανάπτυξης και βελτίωσης των ικανοτήτων αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών. Στόχος η δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή/και προώθηση της αυταπασχόλησης νέων επιστημόνων υψηλών προσόντων, ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ. Επίσης η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην ευρύτερη περιοχή στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας (περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ ΣΒΑΑ Αθήνας). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περιοχή του εμπορικού τριγώνου. 

Τελικός στόχος αποτελεί η εγκαθίδρυση ενός τοπικού συμφώνου επιχειρηματικότητας στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα η ενδυνάμωση της ικανότητας (capacity building) των ωφελούμενων υπό σύσταση /νεοφυών επιχειρήσεων. Έτσι έχοντας αποκτήσει το μέγιστο δυνατό σύνολο δεξιοτήτων θα τους επιτραπεί να υπερκεράσουν τα εμπόδια που θα συναντήσουν στο δρόμο προς την επιχειρηματική δημιουργία και ανάπτυξη. Η δημιουργία του τοπικού συμφώνου ανάμεσα στις επιχειρήσεις, εγγυάται ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς κατοίκους κι επισκέπτες. Αποτέλεσμα η συνολική αναβάθμιση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Σε ποιους απευθύνεται η 2η Πρόσκληση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Προϋπολογισμός

Η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 2.843.000,00 €.

Περίοδος υποβολής

Από 7/12/2021 έως 31/12/2022

Υπηρεσίες μηχανισμού για τη 2η Πρόσκληση

Οι υπηρεσίες του μηχανισμού που θα παρέχονται οριζόντια και δωρεάν σε όλες τις επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης της δράσης, ύστερα από σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα αφορούν σε:

  • Διακρίβωση αναγκών ανά επιχειρηματικό κλάδο και εργαλείο αυτοαξιολόγησης.
  • Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για τη δημιουργία ενός ελάχιστου επιπέδου ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών των επιχειρήσεων.
  • Δημιουργία σετ κριτηρίων ποιότητας (ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα ετοιμασθεί ένα σετ κριτηρίων ποιότητας ανά κλάδο).
  • Διαδικτυακή κι εξ αποστάσεως εξατομικευμένη κατάρτιση ωφελούμενων για την εκπλήρωση των κριτηρίων.
  • Πιστοποίηση της επιχείρησης (ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθεί για τουλάχιστον 40 επιχειρήσεις).

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ στη διεύθυνση Ξενοφώντος 7, ΑΘΗΝΑ 105 52, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: Αττική ,Εμπόριο ,Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα ,Επιχειρήσεις ,Εστίαση ,Εστιατόρια ,Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων ,Εταιρείες ενοικίασης σκαφών ,Ιδιώτες ,Ιδιωτικά & Επενδυτικά κεφάλαια ,Καφε-μπαρ / Καφετέριες / Παραδοσιακά Καφενεία ,Λιανικό εμπόριο ,Λογιστικές Υπηρεσίες ,Λοιπές χρηματοδοτήσεις ,Μεγάλες ,Μεσαίες ,Μικρές ,Νέες Επιχειρήσεις ,Νομικές Yπηρεσίες ,Ξενοδοχεία ,Πληροφορική ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Πολύ μικρές ,Συμβουλευτικές υπηρεσίες ,Ταξιδιωτικά Γραφεία ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Τουρισμός ,Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες ,Υγεία, Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα ,Υπηρεσίες ,Υπηρεσίες Αθλητισμού ,Υπηρεσίες Μηχανικών ,Υπηρεσίες τροφοδοσίας σε εκδηλώσεις ,Υπό σύσταση επιχειρήσεις ,Χονδρικό εμπόριο Αυτοαπασχολούμενοι,Επιχειρήσεις,Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις