February 29, 2024 5 min read
Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α’ Κύκλος

Share

Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Α' Κύκλος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρεται και στον Οδηγό του προγράμματος, στην ενότητα Ι.1.10.3 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ» σελ. 21/35, οι αποφάσεις ένταξης, για όσα έργα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος δικαιολογητικών και θεμελιώνουν δικαίωμα υπαγωγής, εκδίδονται τμηματικά.

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης - Περιεχόμενο

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων, λόγω ένταξης επιπλέον 673 πράξεων στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 34.217.977,45€.

Η Δημόσια Δαπάνη κατανέμεται ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Άξονα Προτεραιότητας.

Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο και περιγράφονται από την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπως ισχύει.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της.

Ο ΕΦΕΠΑΕ πρέπει να ενημερώσει ηλεκτρονικά τον κάθε δικαιούχο ξεχωριστά για την ένταξή του και ειδικότερα για το Τεχνικό Παράρτημά του, στο οποίο περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός του, οι πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη δράση εδώ.

Share on Facebook
Share on Twitter
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις