June 9, 2023 5 min read
Τρίτη τροποποίηση ένταξης και απόρριψης στο Elevate Greece

Share

Share on facebook
Share on twitter

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Ωφελούμενων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» του ΕΠΑνΕΚ. Η Απόφαση αφορά την ένταξη επιπλέον πενήντα οκτώ (58) ωφελουμένων,  συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.443.933,01 ευρώ.

Η Δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου Elevate Greece για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Επίσης από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η χρηματοδότησή τους θα πραγματοποιηθεί από τη ΣΑΕ 2021ΣΕ11910005 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5085305 «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid19» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 60.000.000 ευρώ.

Υποχρεώσεις ωφελουμένων

Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε ωφελούμενο και περιγράφονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπως ισχύει. Η υλοποίηση κάθε έργου θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αντίστοιχο Τεχνικό Παράρτημα Έργου. Επίσης στις τυχόν τροποποιήσεις αυτού.

Οι ωφελούμενοι των έργων, τα οποία εντάσσονται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της ανωτέρω απόφασης άπαξ, (μέσω του ΠΣΚΕ στο πεδίο «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ»), εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά / 7 εργασίμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΚ (www.gsrt.gr), και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr) προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων. Η διαδικασία προβλέπεται στο κεφάλαιο 10.4 «Διαδικασία Ενστάσεων» της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Στο εγκεκριμένο (και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού) Τεχνικό Παράρτημα Έργου που παράγεται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και είναι διαθέσιμο στον ωφελούμενο (https://www.ependyseis.gr), περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου. Επίσης το χρονοδιάγραμμα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του. Οι πηγές. Το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.

Απόφαση Απόρριψης  Αιτήσεων Χρηματοδότησης (Τρίτη τροποποίηση)

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) Απόφαση Απόρριψης  Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη εννέα (9) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 731.355,99 ευρώ.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης με κωδικούς έργου: ΓΓEGR-0414595 , ΓΓEGR-0385361 ,ΓΓEGR-0416945, ΓΓEGR-0395367, ΓΓEGR-0374153, ΓΓEGR-0433443, ΓΓEGR-0429913, ΓΓEGR-0433750, ΓΓEGR-0410728, που υπεβλήθησαν στο ΠΣΚΕ έως και την 31η08.2021 και ώρα 10:35 μμ, κρίνονται ως μη επιλέξιμες προς χρηματοδότηση. Οι αιτήσεις αυτές δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο σύνολό τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μέσω του ΠΣΚΕ την αναλυτική αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησής τους στην ιστοσελίδα https://www.ependyseis.gr, στη Δράση ««Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19», στο μενού (Υποβολές, Εκτυπώσεις Αποφάσεων «Εκτύπωση αξιολόγησης»).

Οι επιχειρήσεις των ως άνω αιτήσεων χρηματοδότησης που απορρίπτονται έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της παρούσας απόφασης. Η ένταση γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ. Προϋπόθεση να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά / 7 εργάσιμων ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.

Κλείστε ένα τηλεφωνικό ραντεβού μαζί μας

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Tags:
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις