April 23, 2024 5 min read
Τι μπορούν να διεκδικήσουν όσοι ταλαιπωρήθηκαν από Αττική Οδό, ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Share

Να διεκδικήσουν αποζημιώσεις τόσο από την Αττική Οδό όσο και από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχουν όσοι ταλαιπωρήθηκαν στην κακοκαιρία.

Όπως επισημαίνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, οι καταναλωτές και συγκεκριμένα ο κάθε επιβάτης ξεχωριστά (και όχι μόνο ο κάτοχος του εγκλωβισμένου οχήματος) έχουν τη δυνατότητα να αξιώσουν αποζημιώσεις για υλικές ζημίες και ηθική βλάβη από την Αττική Οδό.

Αττική Οδός

 1. Για τη ζημία που υπέστη από τον πολύωρο εγκλωβισμό στην Αττική Οδό από την ανάδοχο-παραχωρησιούχο εταιρεία «Αττική Οδός Α.Ε.» και την εταιρεία λειτουργίας της οδού «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.».

Στη σύμβαση παραχώρησης προβλέπεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζεται:

Επίσης είναι υποχρεωμένος:

 • να διασφαλίζει πλήρως την ασφάλεια των χρηστών (ατόμων και οχημάτων),
 • ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνος για ζημίες σε περιουσία ή θάνατο ή τραυματισμό των χρηστών και τρίτων προσώπων σε σχέση με τη χρήση/λειτουργία της οδού, που οφείλονται σε σφάλμα ή αμέλειά του

Επιπλέον, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αλλά και τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, η ανάδοχος είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και λειτουργία της οδού. Αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν και τον αποχιονισμό.

Περαιτέρω, ως πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αξιώσουν οικονομική ενίσχυση για την άμβλυνση των συνεπειών της ηθικής και της υλικής ταλαιπωρίας που υπέστησαν από το Δημόσιο (όπως ήδη έχει προβλεφθεί στο παρελθόν με βάση το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Αμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού, με την κωδική ονομασία «Βορέας»).

Σημειώνεται ότι:

 • η κατάσταση του οδικού δικτύου
 • ο έλεγχος κυκλοφορίας, η επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας,

αποτελούν αρμοδιότητα των κατά τόπους υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αντίστοιχα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι αρμόδια για τον απεγκλωβισμό των χρηστών των οδών που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εποπτεύει τις συμβάσεις παραχώρησης κατά την περίοδο λειτουργίας. Αποζημίωση μπορεί να αξιώσει ο κάθε επιβάτης ξεχωριστά και όχι μόνο ο κάτοχος του εγκλωβισμένου οχήματος.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τη δυνατότητα αξίωσης αποζημίωσης ή αποκατάστασης βλαβών από κατάργηση δρομολογίου είναι ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αριθ. 1371/2007 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών. Με βάση αυτόν προβλέπεται ότι:

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην άφιξη ή στην αναχώρηση, οι επιβάτες τηρούνται ενήμεροι σχετικά με την κατάσταση και την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης και την εκτιμώμενη ώρα άφιξης από τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή από τον υπεύθυνο σταθμού αμέσως μόλις υπάρξει σχετική πληροφορία.

• Στην περίπτωση τυχόν καθυστέρησης που υπερβαίνει τα 60 λεπτά προσφέρονται δωρεάν στους επιβάτες:

 • γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα με τον χρόνο αναμονής, εάν υπάρχουν στην αμαξοστοιχία ή στον σταθμό ή μπορούν να εξασφαλισθούν ευλόγως
 • ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα και μεταφορά μεταξύ του σιδηροδρομικού σταθμού και του τόπου καταλύματος, σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η παραμονή για μία ή περισσότερες νύχτες ή μια επιπρόσθετη παραμονή, όταν και όπου αυτό είναι υλικά εφικτό
 • εάν η αμαξοστοιχία είναι ακινητοποιημένη εκτός σταθμού, μεταφορά από την αμαξοστοιχία στον σιδηροδρομικό σταθμό, στον εναλλακτικό τόπο αναχώρησης ή στον τελικό προορισμό, όταν και όπου αυτό είναι υλικά εφικτό

• Εάν η σιδηροδρομική υπηρεσία δεν μπορεί πλέον να συνεχισθεί, η σιδηροδρομική επιχείρηση οργανώνει το συντομότερο δυνατόν εναλλακτικές υπηρεσίες μεταφοράς για τους επιβάτες.

Περαιτέρω ευθύνες για την ταλαιπωρία των επιβατών στην Αττική οδό

Επίσης, ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος:

 • για τη ζημία που απορρέει εκ του θανάτου
 • των τραυματισμών
 • ή οποιασδήποτε άλλης προσβολής της φυσικής ή ψυχικής ακεραιότητας του επιβάτη

η οποία προκλήθηκε από ατύχημα σχετικό με τη σιδηροδρομική εκμετάλλευση το οποίο επήλθε ενώ ο επιβάτης:

 • παραμένει εντός των σιδηροδρομικών οχημάτων
 • εισέρχεται ή εξέρχεται από αυτά, οποιαδήποτε και αν είναι η χρησιμοποιούμενη σιδηροδρομική υποδομή

Τέλος, ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος έναντι του επιβάτη για τη ζημία που προκύπτει από το γεγονός ότι, λόγω της κατάργησης, της καθυστέρησης ή της απώλειας ανταπόκρισης, το ταξίδι δεν μπορεί να συνεχιστεί την ίδια ημέρα ή η συνέχισή του δεν είναι λογικά απαιτητή την ίδια ημέρα λόγω δεδομένων περιστάσεων. Η αποζημίωση περιλαμβάνει τα εύλογα έξοδα καταλύματος, καθώς και τα εύλογα έξοδα που προκύπτουν από την ειδοποίηση των προσώπων που αναμένουν τον επιβάτη.

Share on Facebook
Share on Twitter
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις