May 24, 2024 5 min read
Τέταρτη τροποποίηση Έγκρισης στη Δράση: Επανεκκίνηση Τουρισμού

Share

Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης: Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την συμπληρωματική ένταξη χιλίων εξακοσίων τριάντα επτά (1.637) αιτήσεων χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 57.547.970,57 ευρώ.

Ειδικότερα:

α) Οι 1.565 αιτήσεις αφορούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 34.670.110,59 ευρώ. Με την παρούσα τροποποίηση, τα συνολικά ενταγμένα/συγχρηματοδοτούμενα έργα στη Δράση ανέρχονται σε τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα δύο (4.772). Η συνολική δημόσια δαπάνη αυτών ανέρχεται σε 127.043.189,64 ευρώ. 

β) Οι πενήντα εννέα (59) αιτήσεις αφορούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χρηματοδότηση άνω των 200.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 19.136.530,46 ευρώ. Με την παρούσα τροποποίηση, τα συνολικά ενταγμένα/συγχρηματοδοτούμενα έργα στη Δράση ανέρχονται σε εκατόν εβδομήντα επτά (177). Η  συνολική δημόσια δαπάνη αυτών να ανέρχεται σε 57.075.705,68 ευρώ.

γ) Οι δεκατρείς (13) αιτήσεις αφορούν σε μεγάλες επιχειρήσεις. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3.741.329,52 ευρώ. Με την παρούσα τροποποίηση, τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε σαράντα δύο (42). Η μη επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση (βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν.4314/2014) συνολική δημόσια δαπάνη, για μεγάλες επιχειρήσεις, ανέρχεται στο ποσό των 12.435.475,69 ευρώ.

Με την τροποποίηση, τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση «Επανεκκίνηση Τουρισμού» ανέρχονται σε τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ένα (4.991). Η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 196.554.371,01 ευρώ.

Στόχος

Η Δράση: Επανεκκίνηση Τουρισμού στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το 2021 υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19. Η στήριξη των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί με την παροχή επαρκούς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης.

Προϋπολογισμός της Δράσης: Επανεκκίνηση Τουρισμού

350 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, τα οποία κατανέμονται σε 300 εκατ. ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 50 εκατ. ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Το ποσό αυτό δύναται να αυξηθεί ώστε να καλύψει το σύνολο των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων χρηματοδότησης.

React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19.

Δικαιούχοι της Δράσης: Επανεκκίνηση Τουρισμού

Τουριστικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και ειδικότερα επιχειρήσεις φιλοξενίας κάθε μορφής, τουριστικά πρακτορεία, καθώς και επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, των οποίων οι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Πρόσκληση.

Επιδότηση για Τέταρτη τροποποίηση

Έως 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ. Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης, που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% για τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία 55. Το ποσοστό διαμορφώνεται στο 2,5% για επιχειρήσεις με άλλον επιλέξιμο ΚΑΔ του ετησίου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019.

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 η μη επιστρεπτέα ενίσχυση δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020).

Στις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 5% ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα, επί του συνολικού ή του ανηγμένου Κύκλου Εργασιών του έτους 2020.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής για Τέταρτη τροποποίηση

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.
  • Να έχουν συμπληρώσει 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά το έτος 2019.  Η προϋπόθεση τεκμαίρεται ότι πληρούται στην περίπτωση των επιχειρήσεων που συστάθηκαν εντός του 2020. Επίσης για τις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους.
  • Να έχουν μέχρι την 31.12.2020 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». Συγκεκριμένα, για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020, ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020, καθώς και για επιχειρήσεις που βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο στο έτος 2019, ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.
  • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
  • Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.
  • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά το έτος 2020. Το ποσοστό πρέπει να είναι τουλάχιστον 30% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.
  • Να υποβάλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ και μόνο για έναν επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας, για το σύνολο των τουριστικών εγκαταστάσεων φιλοξενίας που διαθέτουν ή των λοιπών  τουριστικών δραστηριοτήτων τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση εδώ.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλη η Ελλάδα ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βόρειο Αιγαίο ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα ,Επιχειρήσεις ,Επιχορήγηση ,ΕΣΠΑ ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιόνια νησιά ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Μεγάλες ,Μεσαίες ,Μικρές ,Νότιο Αιγαίο ,Ξενοδοχεία ,Πελοπόννησος ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Ταξιδιωτικά Γραφεία ,Τουρισμός ,Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Τουριστικά Καταλύματα,Τουριστική Ενίσχυση,Υπηρεσίες Τουρισμού
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις