March 1, 2024 5 min read
Τέλος επιτηδεύματος: Πώς απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις από την καταβολή του

Share

Το τέλος επιτηδεύματος των 400-1.000 ευρώ αναμένεται να σβήσει οριστικά από το φορολογικό χάρτη το 2027, σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Μέχρι τότε όμως οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να γλιτώνουν κάθε χρόνο από την πληρωμή του υπό την προϋπόθεση ότι θα αυξάνουν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης για τουλάχιστον τρεις μήνες ετησίως.

Φέτος, 66.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες κατάφεραν να απαλλαγούν από το μνημονιακό μέτρο επειδή πέρυσι προχώρησαν σε νέες προσλήψεις. Τα στοιχεία έδειξαν ότι από την πληρωμή του τέλους των 400 – 1.000 ευρώ απαλλάχθηκαν 37.000 νομικά πρόσωπα και 29.000 φυσικά πρόσωπα λόγω των νέων προσλήψεων. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός δεν αποκλείεται να είναι τελικά μεγαλύτερος λόγω των ενστάσεων που υποβλήθηκαν έως τις 28 Αυγούστου 2023 στην πλατφόρμα της ΕΡΓΑΝΗ από τις επιχειρήσεις οι οποίες αν και είχαν αυξήσει τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τουλάχιστον 25% δεν έλαβαν email από την ΑΑΔΕ με το οποίο θα ενημερώνονταν ότι απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος. Οι ενστάσεις που υπέβαλαν οι φορολογούμενοι θα εξεταστούν από ειδική επιτροπή και για τις επιχειρήσεις που θα διαπιστωθεί ότι πληρούν τα κριτήρια, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στη διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος.

Με το συγκεκριμένο μέτρο, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες με τζίρο έως 2 εκατ. ευρώ έχουν την ευκαιρία να γλιτώνουν κάθε χρόνο από το τέλος επιτηδεύματος υπό την προϋπόθεση ότι αυξάνουν τον μέσο ετήσιο αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, τουλάχιστον για ένα τρίμηνο κάθε έτους. Φέτος οι επιχειρήσεις που θα αυξήσουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης και τον διατηρήσουν τουλάχιστον για ένα τρίμηνο (έως το τέλος Δεκεμβρίου για νέες προσλήψεις που θα γίνουν την 1η Οκτωβρίου 2023) θα απαλλαγούν αυτόματα από το τέλος επιτηδεύματος που πρέπει να καταβάλλουν το 2024.

Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που δεν πλήρωσαν φέτος το τέλος επιτηδεύματος λόγω νέων προσλήψεων δεν σημαίνει ότι θα γλιτώσουν από την πληρωμή του και το 2024. Για να απαλλαγούν ξανά θα πρέπει να εμφανίσουν φέτος αύξηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον κατά 25%.

Η νομοθεσία για το τέλος επιτηδεύματος

  • Δικαιούχοι της εξαίρεσης από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά), των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση δεν υπερβαίνουν 2 εκατ. ευρώ.
  • Για την εξαίρεση των φορολογούμενων από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος ενός φορολογικού έτους θα πρέπει κατά το ίδιο φορολογικό έτος να έχουν προβεί σε αύξηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τουλάχιστον 3/12 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Πώς υπολογίζεται η αύξηση της απασχόλησης

  • Για τον υπολογισμό της αύξησης κατά τουλάχιστον τρία δωδέκατα (ή 25%) του μέσου αριθμού των εργαζομένων των δικαιούχων επιχειρήσεων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολούμενων κατά το κρινόμενο έτος, ο οποίος συγκρίνεται με τον μέσο όρο των απασχολούμενων του προηγούμενου φορολογικού έτους.
  • Βάση υπολογισμού του μέσου αριθμού των εργαζομένων είναι ο αριθμός των απασχολούμενων από την 1/1 έως και την 31/12 του προηγούμενου φορολογικού έτους, σε συνάρτηση με τον αριθμό των απασχολούμενων από την 1/1 έως και την 31/12 κατά το κρινόμενο έτος.
  • Ο μέσος αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της επιχείρησης υπολογίζεται ανά μήνα από το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου για το σύνολο του έτους.
  • Στους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης συμπεριλαμβάνονται και οι εποχικοί απασχολούμενοι.
  • Ειδικά σε περίπτωση συγχώνευσης επιχειρήσεων, ο μέσος όρος των εργαζομένων στην προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρεία θα προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των εργαζομένων που απασχολήθηκαν σε κάθε μία από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις για το χρονικό διάστημα της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης τους.
  • Επίσης, εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, ο οποίος απασχολείται στην επιχείρηση τουλάχιστον κατά μία ημέρα πλέον του μισού ημερολογιακού μήνα, δηλαδή πλέον των 15 ημερών ανά μήνα, υπολογίζεται σε ετήσια βάση ως 1/12.
Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλες οι Δραστηριότητες ,- Όλη η Ελλάδα ,Camping ,Startups ,Watersports ,Αγροτικός τομέας ,Αγροτουρισμός ,Αλιεία ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βιομηχανία τροφίμων- Ποτοποιία ,Βόρειο Αιγαίο ,Γεωργία ,Δασοκομία/Υλοτομία ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Εκπαίδευση ,Εμπόριο ,Ενέργεια ,Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα ,Επιχειρήσεις ,Εστίαση ,Εστιατόρια ,Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων ,Εταιρείες ενοικίασης σκαφών ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιδιώτες ,Ιδιωτικά & Επενδυτικά κεφάλαια ,Ιόνια νησιά ,Καφε-μπαρ / Καφετέριες / Παραδοσιακά Καφενεία ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Κτηνοτροφία ,Λιανικό εμπόριο ,Λογιστικές Υπηρεσίες ,Λοιπές μεταποιητικές ,Λοιπές χρηματοδοτήσεις ,Μεγάλες ,Μεσαίες ,Μεταλλεία-Λατομεία-Ορυχεία ,Μεταποίηση ,Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ,Μικρές ,Νέες Επιχειρήσεις ,Νέοι Αγρότες ,Νομικές Yπηρεσίες ,Νότιο Αιγαίο ,Ξενοδοχεία ,Πελοπόννησος ,Περιβάλλον ,Πληροφορική ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Συμβουλευτικές υπηρεσίες ,Ταξιδιωτικά Γραφεία ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Τουρισμός ,Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες ,Υγεία, Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα ,Υδατοκαλλιέργεια ,Υλικά / Κατασκευές ,Υπηρεσίες ,Υπηρεσίες Αθλητισμού ,Υπηρεσίες αποθήκευσης & υποστήριξης μεταφορών ,Υπηρεσίες Μηχανικών ,Υπηρεσίες τροφοδοσίας σε εκδηλώσεις ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ,Χερσαίες / Πλωτές / Εναέριες μεταφορές ,Χονδρικό εμπόριο Νέες Θέσεις Εργασίας
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις