May 29, 2023 5 min read
ΣΕΒ: Τα έξι βήματα για την προσέλκυση επενδύσεων στην καινοτομία

Share

Share on facebook
Share on twitter

Τα έξι βήματα που απαιτούνται για την προσέλκυση επενδύσεων στην καινοτομία και την υψηλή τεχνολογία εντοπίζει ειδική μελέτη του ΣΕΒ, σε  συνεργασία με την Accenture.

Όπως αναφέρει η μελέτη, απαιτούνται:

 • Στοχευμένες επικοινωνιακές δράσεις για την ανάδειξη της Ελλάδας ως ελκυστικού προορισμού  για ξένες επενδύσεις. 
 • Συνεχής βελτίωση της εμπειρίας των επενδυτών και άρση των εμποδίων. 
 • Κίνητρα εστιασμένα σε ξένες επενδύσεις στην Καινοτομία και την Υψηλή Τεχνολογία. 
 • Συνεχής αναβάθμιση των δεξιοτήτων και αύξηση της δεξαμενής του επιστημονικού δυναμικού. 
 • Περαιτέρω επένδυση στην καινοτομία και στη δημιουργία νέων οικοσυστημάτων υψηλής τεχνολογίας. 
 • Διασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής του προγράμματος «Ελλάδα 2.0».

Οι ξένες Επενδύσεις στην Καινοτομία και την Υψηλή Τεχνολογία (ΕΚΥΤ):

 • Τονώνουν την εγχώρια καινοτομία
 • Ενισχύουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας
 • Ενισχύουν την ψηφιακή προσαρμοστικότητα, και την παραγωγικότητα στις χώρες υποδοχής
 • Βελτιώνουν τις δυνατότητες συμμετοχής σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας

Οι σημαντικότεροι κοινοί παράγοντες

Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία και ειδική μελέτη του ΣΕΒ σε συνεργασία με την Accenture, οι σημαντικότεροι κοινοί παράγοντες που διευκολύνουν τις ΕΚΥΤ είναι:

 • Οι Ψηφιακές Δεξιότητες και η Εκπαίδευση
 • Η Ψηφιοποίηση
 • Οι Υποδομές
 • Το Οικοσύστημα Καινοτομίας
 • Τα Φορολογικά Κίνητρα
 • Οι Εστιασμένες Πολιτικές Προώθησης Ψηφιακών Επενδύσεων

Η Ελλάδα έχει ήδη καταβάλει σημαντικές προσπάθειες όσον αφορά την αναμόρφωση του οικονομικού της μοντέλου και τον μετασχηματισμό του σε ελκυστικό προορισμό για ξένες επενδύσεις. Η ραγδαία άνοδος των άμεσων ξένων επενδύσεων που έχει παρατηρηθεί στη χώρα τον τελευταίο χρόνο αποτελεί απόδειξη των παραπάνω, τονίζει ο ΣΕΒ.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης εφόσον ξεπεράσει τους δομικούς περιορισμούς της και προσελκύσει επιπλέον επενδυτές στη χώρα. Ιδιωτικός και δημόσιος τομέας θα πρέπει να ενώσουν δυνάμεις και να δράσουν παράλληλα, ώστε να βελτιωθεί η εμπειρία των επενδυτών, σημειώνεται.

«Reinventing Greece through Investments in Innovation»

Ο ΣΕΒ οργανώνει το Συνέδριο της 1ης Δεκεμβρίου «Reinventing Greece through Investments in Innovation» με προσκεκλημένους ομιλητές επιχειρηματίες και επικεφαλής πολυεθνικών που έχουν ήδη πραγματοποιήσει επιτυχημένες επενδύσεις στην Ελλάδα. «Σκοπός είναι να δουλέψουμε συλλογικά πάνω στην υπάρχουσα εμπειρία τους, να προβάλλουμε διεθνώς τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας μας και να κάνουμε προτάσεις για την επόμενη ημέρα του επενδυτικού προφίλ της χώρας μας», αναφέρει ο ΣΕΒ.

Η ικανότητα μίας χώρας να καινοτομεί συνδέεται άμεσα:

 • Με την ανταγωνιστικότητα
 • Τη δημιουργία καλών θέσεων εργασίας
 • Την αξιοποίηση του ερευνητικού και επιστημονικού της δυναμικού
 • Την αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων των επιχειρήσεων και της κοινωνίας
 • Με το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο

Σημαντική παράμετρος για την καινοτομία είναι η σύνδεση ΑΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων και Επιχειρήσεων, τα κίνητρα, αλλά και η ενσωμάτωσή της σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας. Παράλληλα όμως, η ανάπτυξη καινοτομίας περνάει και από την προσέλκυση επενδύσεων επικεντρωμένων στην τεχνολογική ανάπτυξη, την αξιοποίηση δεδομένων, τη σύνδεση με τους υπόλοιπους σημαντικούς κλάδους της οικονομίας, από τη βιομηχανία μέχρι τη ναυτιλία.

Για τον ΣΕΒ, η ενίσχυση της ικανότητας της Ελλάδας να καινοτομεί βρίσκεται στον πυρήνα της προσπάθειας για μια κοινωνία και οικονομία που ευημερεί. Ο στόχος είναι να συμβάλει εποικοδομητικά ώστε να αξιοποιηθεί η θετική δυναμική που έχει δημιουργήσει η Ελλάδα μετά από τεράστια συλλογική προσπάθεια. Συγχρόνως να προβληθεί εστιασμένα η χώρα ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός για επενδύσεις στην καινοτομία.

Ο τεχνολογικός τομέας μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στο ΑΕΠ της χώρας τα επόμενα χρόνια και να έχει ένα επιδραστικό χαρακτήρα, ώστε να μπολιάσει την υπόλοιπη οικονομία με καινοτομία και εξωστρέφεια, τονίζει ο ΣΕΒ.

Επενδυτικές πρωτοβουλίες

Τον τελευταίο χρόνο, ολοένα και περισσότερες Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Τεχνολογίας και Καινοτομίας (συμπεριλαμβανομένων των Microsoft, Pfizer, Oracle, Cisco, Team Viewer, κ.λπ.) έχουν επενδύσει σε όλη την Ελλάδα. Αναπτύσσουν κέντρα καινοτομίας, data centers, κέντρα ικανοτήτων ή κέντρα έρευνας και ανάπτυξης.

Τέτοιες επενδυτικές πρωτοβουλίες ενισχύουν:

 • Τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας
 • Την ψηφιακή προσαρμοστικότητα, και την παραγωγικότητα στις χώρες υποδοχής
 • Τονώνουν την εγχώρια καινοτομία
 • Βελτιώνουν τις δυνατότητες συμμετοχής σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας

Παράλληλα, παράγουν σημαντική προστιθέμενη αξία για την εγχώρια οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΒ αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία διαρκείας για την προσέλκυση επενδύσεων στην καινοτομία και την υψηλή τεχνολογία. Η έναρξη αυτής τίθεται με το διαδικτυακό Συνέδριο “Reinventing Greece through Investments in Innovation”, την 1η Δεκεμβρίου 2021. Στο Συνέδριο θα προβληθεί η υπάρχουσα εμπειρία διεθνών επενδυτών. Θα συζητηθούν προτάσεις για την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν. Τέλος θα αναδειχθεί η προστιθέμενη αξία που φέρνουν οι επενδύσεις στην καινοτομία αξιοποιώντας και τα συμπεράσματα της μελέτης «Destination Greece: Attracting Digital & Innovation Investments» που υλοποίησε η Accenture για λογαριασμό του ΣΕΒ.

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις