May 18, 2024 5 min read
Σε δημόσια διαβούλευση ο νέος επενδυτικός νόμος

Share

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα το νομοσχέδιο, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο που αναφέρεται στις αλλαγές του επενδυτικού νόμου οι οποίες αφορούν κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο νέος επενδυτικός νόμος δίνει πρόσθετα κίνητρα στις εταιρείες που θέλουν να υπαχθούν στον αναπτυξιακό νόμο. Ενοποιούνται διαχειριστικά οι ιδιωτικές επενδύσεις με τις στρατηγικές (fast track) και εισάγονται  νέα εργαλεία, όπως οι εταιρείες ειδικού σκοπού (SPV) και ειδικά σχέδια χωρικής ανάπτυξης στρατηγικών επενδύσεων. Ο επενδυτικός νόμος προβλέπει, μεταξύ άλλων, 100% προκαταβολή στις επιδοτήσεις εταιρειών αν αυτές έχουν ισόποση εγγυητική επιστολή, επιπλέον κίνητρα, εμπροσθοβαρείς φοροαπαλλαγές και δικλείδες διαφάνειας.

Συγκεκριμένα, οι αλλαγές είναι οι εξής:

  • Δίνεται μέσα από τα άρθρα 19 εώς 26 η δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής.
  • Απελευθερώνεται η επιλογή του μίγματος ευεργετημάτων του αναπτυξιακού νόμου (φοροαπαλλαγές, επιδότηση κ.α.) για επενδύσεις κάτω από €50 εκατομμύρια. Ώστε να ενισχυθεί η ευελιξία της χρηματοδότησης για Μικρούς και Μεσαίους επενδυτές.
  • Επιτρέπεται η εμπροσθοβαρής χρήση των φοροαπαλλαγών ώστε να δημιουργείται άμεσος αντίκτυπος στη ρευστότητα και τη βιωσιμότητα της επένδυσης.
  • Παρέχεται στους φορείς επένδυσης η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους.
  • Καταργείται (και αναδρομικά) η ανάγκη ειδικού αιτήματος αλλαγής προμηθευτή ή εξοπλισμού για φωτοβολταϊκά πάρκα. Εφόσον η ονομαστική ισχύς δεν μεταβάλλεται πάνω από 10%, ώστε να αποφορτιστεί από τις αιτήσεις αυτές η Ομάδα Μικρών Έργων και να επικεντρωθεί στα 1624 νέα επενδυτικά σχέδια που εκκρεμούν.
  • Παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν αίτησης του επενδυτή, διενέργειας ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα. Ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση περαίωση σωρευμένων ελέγχων και η εκταμίευση εκκρεμών δόσεων.
  • Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης για ένα έτος, της ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί από το 2007 και μετά. Λόγω οικονομικής κρίσης,
  • Επαναφέρεται το όριο κύρωσης από την Βουλή από τα €150 εκατομμύρια στα €50 εκατομμύρια, για ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας.

Επίσης περιλαμβάνεται ειδική διάταξη για την κύρωση των αποφάσεων για την υπαγωγή τριών σημαντικών επενδύσεων στον 3299/2004, που αναμένεται να δημιουργήσουν πάνω από 800 νέες θέσεις εργασίας.

Ενοποιούνται οι γενικές γραμματείες ιδιωτικών και στρατηγικών επενδύσεων (επενδυτικός νόμος)

Σε ενιαίο σχήμα συνενώνεται οι γενικές γραμματείες ιδιωτικών και στρατηγικών επενδύσεων, ενώ δημιουργούνται νέες διευθύνσεις. Η νέα γραμματεία θα έχει την ευθύνη της αδειοδότησης. Στο "Invest in Greece" παραμένει η διαδικασία υποδοχής και υποστήριξης των επενδυτών.

Εισάγεται για τις Στρατηγικές Επενδύσεις ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ). Θα επιτρέπει την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για τον χωροταξικό προσδιορισμό, την επενδυτική ταυτότητα, τη χρήση γης, τη χωροθέτηση και την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας για τις στρατηγικές επενδύσεις.

Αλλάζει επίσης ο τρόπος αξιολόγησης της φερεγγυότητας των επενδυτών αυξάνοντας την διαχειριστική αμοιβή υπέρ του δημοσίου και καταργώντας παράλληλα την εγγυητική επιστολή.

Εταιρείες ειδικού σκοπού για το Ελληνικό και άλλα ακίνητα (επενδυτικός νόμος)

Ο νέος επενδυτικός νόμος ορίζει ειδικό κεφάλαιο που ρυθμίζει την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου από το Φάληρο έως το Σούνιο με την χρήση Εταιριών Ειδικού Σκοπού.

Δημιουργείται υπό την εποπτεία του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η «ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.». Θα έχει διάρκεια ζωής 50 έτη και σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων  στην περιοχή μεταξύ Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και ακρωτηρίου Σουνίου.

Παράλληλα, θα μπορεί να συσταθεί με ΚΥΑ «Εταιρεία Ειδικού Σκοπού» η οποία θα έχει ως στόχο την αδειοδοτική ωρίμανση σύνθετων επενδύσεων τις οποίες θα μπορεί να προτείνει το δημόσιο στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

Επίσης, όπως ανέφερε ο κ. Μηταράκης το SPV«Παράκτιο Αττικό Μέτωπο» θα αναλάβει την εκπόνηση και υλοποίηση συνολικού σχεδίου αστικής ανάπτυξης («MasterPlan»). Θα λαμβάνει υπόψη του όλα τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής καθώς και τα υφιστάμενα έργα (Φλοίσβος, Ελληνικό, ΣΕΦ κτλ.).

Για το Παράκτιο Μέτωπο θα ακολουθήσει διαβούλευση με Δημάρχους και την τοπική κοινωνία μετά από ειδική παρουσίαση του συγκεκριμένου σχεδίου.

Περιλαμβάνονται σειρά διατάξεων για το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίων.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλες οι Δραστηριότητες ,- Όλη η Ελλάδα ,Camping ,Watersports ,Αγροτικός τομέας ,Αγροτουρισμός ,Αλιεία ,Αναπτυξιακός Νόμος ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βιομηχανία τροφίμων- Ποτοποιία ,Βόρειο Αιγαίο ,Γεωργία ,Δασοκομία/Υλοτομία ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Εκπαίδευση ,Εμπόριο ,Ενέργεια ,Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα ,Επιχειρήσεις ,Εστίαση ,Εστιατόρια ,Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων ,Εταιρείες ενοικίασης σκαφών ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιδιωτικά & Επενδυτικά κεφάλαια ,Ιόνια νησιά ,Καφε-μπαρ / Καφετέριες / Παραδοσιακά Καφενεία ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Κτηνοτροφία ,Λιανικό εμπόριο ,Λογιστικές Υπηρεσίες ,Λοιπές μεταποιητικές ,Μεγάλες ,Μεσαίες ,Μεταλλεία-Λατομεία-Ορυχεία ,Μεταποίηση ,Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ,Μικρές ,Νέοι Αγρότες ,Νομικές Yπηρεσίες ,Νότιο Αιγαίο ,Ξενοδοχεία ,Πελοπόννησος ,Περιβάλλον ,Πληροφορική ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Συμβουλευτικές υπηρεσίες ,Ταξιδιωτικά Γραφεία ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Τουρισμός ,Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες ,Υγεία, Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα ,Υδατοκαλλιέργεια ,Υλικά / Κατασκευές ,Υπηρεσίες ,Υπηρεσίες Αθλητισμού ,Υπηρεσίες αποθήκευσης & υποστήριξης μεταφορών ,Υπηρεσίες Μηχανικών ,Υπηρεσίες τροφοδοσίας σε εκδηλώσεις ,Υπό σύσταση επιχειρήσεις ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ,Χερσαίες / Πλωτές / Εναέριες μεταφορές ,Χονδρικό εμπόριο Επενδύσεις
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις