September 26, 2023 5 min read
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Λήγει σήμερα η προθεσμία

Share

Share on facebook
Share on twitter

Τελευταία ημέρα, σήμερα, 20 Δεκεμβρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής απογραφικής διαδικασίας του ωραρίου απασχόλησης μέσω του μηχανισμού Ψηφιακή κάρτα εργασίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας. Το υπουργείο Εργασίας έχει ξεκαθαρίσει ό,τι δεν θα δοθεί άλλη παράταση.

Οι εναπομείνασες εταιρείες που δεν έχουν απογραφεί και οι λογιστές τους καλούνται να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες. Κι αυτό προκειμένου να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η ψηφιακή απογραφή του χρόνου εργασίας.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής ο εργοδότης δηλώνει για κάθε εργαζόμενο τα γενικά στοιχεία εργασιακής σχέσης που αφορούν το χρόνο εργασίας. Επίσης και το ωράριο απασχόλησης σε ψηφιακή μορφή, είτε ως σταθερό εβδομαδιαίο, είτε ως μεταβαλλόμενο ανά ημέρα. Η απογραφή των εργαζόμενων μπορεί να γίνει σταδιακά (π.χ. για κάθε παράρτημα).

Η ψηφιακή απογραφική διαδικασία του χρόνου εργασίας στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη ΙΙ, δεν πρέπει να συγχέεται ή να ταυτίζεται με τον μηχανισμό για τη Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Η εφαρμογή του μηχανισμού για τη Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, θα είναι το επόμενο στάδιο της διαδικασίας και θα εφαρμοστεί σταδιακά, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής απογραφικής διαδικασίας του χρόνου εργασίας στο Εργάνη ΙΙ του συνόλου των εργαζομένων με σύμβαση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας, εφόσον προηγηθεί διάλογος τόσο με την εργοδοσία όσο και με τους εργαζόμενους και θα προχωρήσει, με βάση όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί, βήμα προς βήμα.

Ειδικότερα:

H β΄ φάση εφαρμογής για τη Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αφορά καταρχάς τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις εταιρείες security. Στη συνέχεια θα επεκταθεί στη βιομηχανία και τις ΔΕΚΟ. Περαιτέρω θα προστίθενται σταδιακά οι υπόλοιπες κατηγορίες επιχειρηματικής δραστηριότητας, για τις οποίες έχει ήδη μιλήσει η κυβέρνηση.

Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει ήδη τονιστεί επανειλημμένα, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εφαρμόζεται, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες λειτουργίας του κάθε κλάδου. Παράλληλα πρέπει να υπάρξουν οι επιχειρησιακές εκείνες πρόνοιες που απαιτούνται κάθε φορά για την απρόσκοπτη λειτουργία της.

Η Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει την πρωτοβουλία ενημέρωσης (με τη διοργάνωση ημερίδων ή/και σεμιναρίων), σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, επιμελητήρια και επαγγελματικούς φορείς της αγοράς εργασίας, για την καλύτερη και ευχερέστερη διαδικασία αποτύπωσης και απογραφής του ψηφιακού χρόνου εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της χώρας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουλίου η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εφαρμόζεται σε όλες τις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους.

Πρόστιμα σε περίπτωση που δεν εφαρμοστεί η Ψηφιακή κάρτα εργασίας

Σε περίπτωση που οι εργοδότες δεν προχωρήσουν στην καταγραφή του χρόνου απασχόλησης οι παραβάσεις θεωρούνται:

 • Παράλειψη απογραφής ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας – ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
 • Μη υποβολή δήλωσης Αδειών – ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
 • Μη υποβολή δήλωσης «Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας» (Σταθερό / Μεταβ.) – ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
 • Μη υποβολή δήλωσης στοιχείων εργασιακής σχέσης (απογραφή) – 2.000 ευρώ/θιγόμενο
 • Μη υποβολή δήλωσης «Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας» πριν την ανάληψη υπηρεσίας
  για μερικώς απασχολούμενο – 2.000 ευρώ/θιγόμενο – ΠΟΛΥ ΨΗΛΗ
  για πλήρως απασχολούμενο – 600 ευρώ/θιγόμενο – ΥΨΗΛΗ
 • Πρόστιμα και κυρώσεις για μη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας
 • Μη λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας σε πραγματικό χρόνο άμεσα συνδεδεμένο με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ → ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
 • Μη ενημέρωση οικείας ΣΕΠΕ, σε περίπτωση (έναρξη/λήξη) ανωτέρας βίας/αντικειμενικής αδυναμίας που εμποδίζει τη λειτουργία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας → ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
 • Μη ενεργοποίηση Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας Εργαζομένου → ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ, 10.500 ευρώ/ανά Θιγόμενο
 • Υποβολή στοιχείων της Ψηφιακής κάρτας εργαζομένου που τελούν σε απόκλιση με την πραγματική έναρξη ή λήξη της απασχόλησης → ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ, 3.000 ευρώ/ανά Θιγόμενο
 • Μη υποβολή στοιχείων της ψηφιακής κάρτας (όπου προβλέπεται) → ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ, 3.000 ευρώ/ανά Θιγόμενο
 • Εφαρμογή Ευέλικτου ωραρίου σε εργαζόμενο, το οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί η ψηφιακή κάρτα →ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ, 4.000 ευρώ/ανά Θιγόμενο
 • Μη τήρηση για χρονικό διάστημα 10 ετών των στοιχείων του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας → ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ, 4.000 ευρώ/ανά Θιγόμενο

Μάλιστα σε περίπτωση που σε τρεις ελέγχους, εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών, διαπιστωθεί η παράβαση της παρούσας, επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα 15 ημερών.

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις