February 21, 2024 5 min read
Πρόσκληση για την Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)

Share

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη του β' κύκλου της Δράσης: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ.

Η δράση αποτελεί τη συνέχεια του Α' κύκλου και στοχεύει στην ενίσχυση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το επιστημονικό τους αντικείμενο. Στον Β' κύκλο οι ωφελούμενοι διευρύνονται καθώς εκτός από αυτοαπασχολούμενους και ανέργους θα μπορούν να συμμετάσχουν και μισθωτοί πτυχιούχοι.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Προϋπολογισμός - Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β' κύκλος

Η δράση του Β’ κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%) και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).

Δικαιούχοι της δράσης: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β' κύκλος

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος

Ιδιαίτερη προσοχή: Tο πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995.

Μπορούν να συμμετέχουν:

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Ανεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Επιδοτούνται για:

Δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης, συναφούς με τις σπουδές τους.

Επιδοτούνται με:

5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση,
5.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων
5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.

Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων - Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

I. Εισοδηματικά κριτήρια
Για τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση ισχύουν τα εξής:
Για την κατηγορία Α, ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000 ευρώ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.
Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω για την κατηγορία Α καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

II. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν
Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

ΙΙΙ. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις και να μην ασκούσαν ή να ασκήσουν κυριαρχική επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015 και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

IV. Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (Προϋπόθεση για την Κατηγορία Α).

3 Κύκλοι ηλεκτρονικής υποβολής

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017. Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:
1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 5.7.2017 - Λήξη 9.8.2017
2η περίοδος υποβολής: Έναρξη 6.9.2017 - Λήξη 11.10.2017
3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 - Λήξη 13.12.2017

Σημεία Ιδιαίτερης Προσοχής

Ι. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου: www.ependyseis.gr.

ΙΙ. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους.

ΙII. Κάθε δυνητικός δικαιούχος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων. Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α' κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του Β' κύκλου της Δράσης, επί ποινής απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης στο Β' κύκλο της Δράσης.

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8.00 πμ. έως τις 5.00 μμ
Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 8.00 πμ έως τις 7.00 μμ.
Εmail: infoepan@mou.gr
Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr
Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & εταίρων: www.efepae.gr

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλη η Ελλάδα ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βόρειο Αιγαίο ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Εκπαίδευση ,Ενέργεια ,Επιχειρήσεις ,Επιχορήγηση ,ΕΣΠΑ ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιδιώτες ,Ιόνια νησιά ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Λογιστικές Υπηρεσίες ,Μεσαίες ,Μεταποίηση ,Μικρές ,Νέες Επιχειρήσεις ,Νομικές Yπηρεσίες ,Νότιο Αιγαίο ,Πελοπόννησος ,Περιβάλλον ,Πληροφορική ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Συμβουλευτικές υπηρεσίες ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Υλικά / Κατασκευές ,Υπηρεσίες ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Σχολών,Αυτοαπασχολούμενοι
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις