March 5, 2024 5 min read
Προς ψήφιση τα κίνητρα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων

Share

Στην τελική ευθεία για την κατάθεσή του στη Βουλή μπαίνει το νομοσχέδιο για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και συνεργασιών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και τα σχετικά κίνητρα. Το νομοσχέδιο είναι μια από τις πέντε κατηγορίες ιδιωτικών επενδύσεων που θα χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το πακέτο των κινήτρων για τις συγχωνεύσεις περιλαμβάνει μειώσεις φόρου για τρία χρόνια. Επίσης δάνεια με επιτόκιο 0,35% από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το νομοσχέδιο έχει τεθεί σε διαβούλευση από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι και το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή.

Οι προσδοκίες από τις συγχωνεύσεις είναι ένα μέρος από τις περίπου 1.000.000 πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στόχος να έχουν μια βοήθεια ώστε να αναζητήσουν την κατάλληλη φόρμουλα συνεργασίας. Έτσι θα δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές εντός και εκτός Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό από τα κίνητρα αποκλείστηκαν οι μεγάλες επιχειρήσειςΑναλυτικότερα τα κίνητρα που δίνονται ανά κατηγορία επιχειρήσεων:

Συγχωνεύσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεων μέχρι 250 άτομα

Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, κατά ποσοστό 30%. Πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω:

α) ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό 150% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας, και

β) ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των 450.000 ευρώ.

Συνεργασία προσώπων

Στην περίπτωση που γίνουν συγχωνεύσεις επιχειρήσεων καιι συνεργασία προσώπων παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο. Η απαλλαγή γίνεται επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, κατά ποσοστό 30%. Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) στην περίπτωση που η συνεργασία και οι συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται δυνάμει της ίδρυσης νέου νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα να έχει εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ποσό ίσο με το 10% τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου και το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου ή της νέας οντότητας να μην μπορεί να υπολείπεται των 150.000 ευρώ,

β) στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας συμβολαιακής γεωργίας, καθένας από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς να εισφέρει ποσότητες προϊόντων ίσες με το 40% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής του.

Ατομικές επιχειρήσεις

Στην περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρεία ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία ή σε περίπτωση συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, κατά ποσοστό 30%. Οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

α) η ατομική επιχείρηση που μετατρέπεται ή οι συνεργαζόμενες ατομικές έχουν ιδρυθεί τουλάχιστον προ τριετίας από την ημερομηνία της μετατροπής ή της έναρξης της συνεργασίας,

β) η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα, και

γ) σε περίπτωση συνένωσης περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι ίσος ή μεγαλύτερος κατά 150% από τον κύκλο εργασιών της ατομικής επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων εταιρειών μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Πώς θα εφαρμόζεται η απαλλαγή

  1. Η απαλλαγή από τον φόρο στις παραπάνω περιπτώσεις εφαρμόζεται για έως 3 φορολογικά έτη. Η ισχύς τίθεται από το επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού μορφής. Παράλληλα ισχύει και από την ημερομηνία έναρξης της οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας.
  2. Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης και μετατροπής ή συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, σε διάστημα έως τριών ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο.
  3. Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα. Υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για καθένα από αυτά. Το διάστημα αφορά έως 3 έτη από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο.
  4. Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις κατασκευαστικές κοινοπραξίες. Επίσης στους μετασχηματισμούς και τις συνεργασίες στις οποίες μετέχουν κατασκευαστικές κοινοπραξίες.
  5. Στην περίπτωση που η συνεργασία δημιουργείται δυνάμει συμφωνίας franchising, το κίνητρο της απαλλαγής παρέχεται αποκλειστικά υπέρ του δικαιοδόχου (franchisee).

Μεταφορά ζημιάς των επιχειρήσεων μέσα από τις συγχωνεύσεις

Εφόσον μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των μετασχηματιζόμενων υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή προηγούμενων χρήσεων, τούτο εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στον ισολογισμό τους και στον ισολογισμό της νέας εταιρείας. Η μεταφερόμενη στον ισολογισμό της νέας εταιρείας ζημία κατά το ποσό που τυχόν δεν συμψηφίζεται με κέρδη υφιστάμενα κατά τον μετασχηματισμό, συμψηφίζεται με τα προκύπτοντα κέρδη της νέας εταιρείας της τρέχουσας ή επόμενων χρήσεων, μόνο κατά το μέρος που αναγνωρίζεται φορολογικώς, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας του εισοδήματος. Ο κύκλος εργασιών, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 450.000 ευρώ. Το ποσό της μη αναγνωριζόμενης προς συμψηφισμό ζημίας μπορεί να αποσβένεται κάθε χρόνο. Δεν θα υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα ή συμψηφισμού με τα κέρδη της νέας εταιρείας. 

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλες οι Δραστηριότητες ,- Όλη η Ελλάδα ,Camping ,Startups ,Watersports ,Αγροτικός τομέας ,Αγροτουρισμός ,Αλιεία ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βιομηχανία τροφίμων- Ποτοποιία ,Βόρειο Αιγαίο ,Γεωργία ,Δασοκομία/Υλοτομία ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Εκπαίδευση ,Εμπόριο ,Ενέργεια ,Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα ,Επιχειρήσεις ,Επιχορήγηση ,Εστίαση ,Εστιατόρια ,Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων ,Εταιρείες ενοικίασης σκαφών ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιδιώτες ,Ιόνια νησιά ,Καφε-μπαρ / Καφετέριες / Παραδοσιακά Καφενεία ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Κτηνοτροφία ,Λιανικό εμπόριο ,Λογιστικές Υπηρεσίες ,Λοιπές μεταποιητικές ,Μεσαίες ,Μεταλλεία-Λατομεία-Ορυχεία ,Μεταποίηση ,Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ,Μικρές ,Νέες Επιχειρήσεις ,Νέοι Αγρότες ,Νομικές Yπηρεσίες ,Νότιο Αιγαίο ,Ξενοδοχεία ,Πελοπόννησος ,Περιβάλλον ,Πληροφορική ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Συμβουλευτικές υπηρεσίες ,Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ,Ταξιδιωτικά Γραφεία ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Τουρισμός ,Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες ,Υγεία, Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα ,Υδατοκαλλιέργεια ,Υλικά / Κατασκευές ,Υπηρεσίες ,Υπηρεσίες Αθλητισμού ,Υπηρεσίες αποθήκευσης & υποστήριξης μεταφορών ,Υπηρεσίες Μηχανικών ,Υπηρεσίες τροφοδοσίας σε εκδηλώσεις ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ,Χερσαίες / Πλωτές / Εναέριες μεταφορές ,Χονδρικό εμπόριο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις