April 14, 2024 5 min read
Πρόγραμμα επιδότησης για απασχόληση 4.000 ανέργων σε Αττική και Ν. Αιγαίο

Share

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες.

Συγκεκριμένα αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες:

Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:

 • Ο πρώτος κύκλος αφορά στη δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης
 • Οι επόμενοι κύκλοι αφορούν στη δημιουργία των υπολοίπων θέσεων εργασίας έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης
 • Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου κύκλου. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.

Σε ποιους απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Επίσης να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 ευρώ τα προηγούμενα 3 έτη (τρέχον και δύο προηγούμενα).

Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραμένει σταθερός -ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού- είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στη δράση. Η ανωτέρω προϋπόθεση περί μη μείωσης προσωπικού θα πρέπει να τηρείται και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της επιχείρησης στη δράση.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων στην ενότητα 5.2 της Πρόσκλησης (βλ. Σχετικά αρχεία).

Περίοδος υποβολής για την απασχόληση 4.000 ανέργων

Από 17/1/2022 έως 17/2/2022 (ώρα 15:00)

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.

Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για να απασχοληθούν σε αυτά υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα, εφόσον έχουν δημιουργήσει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης τόσο στον ΟΑΕΔ όσο και στο ΠΣΚΕ πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Υποβάλλεται μόνο μία αίτηση ανά έδρα ή/και υποκατάστημα ανά κύκλο.

Είδος ενίσχυσης

Επιδότηση απασχόλησης-εργοδοτικών εισφορών / Κατάρτιση Προσωπικού

Περιοχή εφαρμογής

 • Περιφέρεια Αττικής
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Επιλέξιμες περιοχές

Περιφερειακή Ενότητα Δυτ. Τομέα Αθηνών δήμοι:

 • Αγ. Βαρβάρας 
 • Αγίων Αναργύρων-Καματερού
 • Αιγάλεω
 • Ιλίου (Νέων Λιοσίων)
 • Περιστερίου
 • Πετρουπόλεως
 • Χαϊδαρίου

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς δήμοι:

 • Δήμοι Κερατσινίου-Δραπετσώνας 
 • Κορυδαλλού
 • Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη
 • Πειραιώς
 • Περάματος
 • Ασπροπύργου
 • Ελευσίνας
 • Μάνδρας-Ειδυλλίας
 • Μεγαρέων
 • Φυλής

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δήμοι: 

 • Άνδρου
 • Ανάφης
 • Θήρας
 • Ιητών
 • Σικίνου
 • Φολεγάνδρου
 • Αγαθονησίου
 • Αστυπάλαιας
 • Καλυμνίων
 • Λειψών
 • Λέρου
 • Πάτμου
 • Καρπάθου
 • Κάσου
 • Κέας
 • Κύθνου
 • Κω
 • Νισύρου
 • Κιμώλου
 • Μήλου
 • Σερίφου
 • Σίφνου
 • Μυκόνου
 • Αμοργού
 • Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
 • Αντιπάρου
 • Πάρου
 • Μεγίστης
 • Ρόδου
 • Σύμης
 • Τήλου
 • Χάλκης
 • Σύρου-Ερμούπολης
 • Τήνου

Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής αναλυτικά στην ενότητα 5.2 της Πρόσκλησης. 

Τι χρηματοδοτείται : απασχόληση ανέργων

Επιχορήγηση σε μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων μικτών αποδοχών, των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας.

Η δράση υλοποιείται με εφαρμογή κλίμακας μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με τα με αριθμ. 15738/5-02-2021 και 16581/11-2-2020 έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), βάσει του οποίου το μοναδιαίο κόστος ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25 ασφαλιστικές ημέρες) ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων τριάντα τριών ευρώ (933,00) μηνιαίως. Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό από 50% έως 75% της ως άνω κλίμακας μοναδιαίου κόστους Συγκεκριμένα:

Κατηγορία ανέργου                                                   Ποσοστό επιχορήγησης (%)                Ποσό (€)

Άνδρες άνεργοι (έως 12 μήνες και έως 49 ετών)                         50%                                       466,50

Άνδρες άνεργοι 50 ετών κι άνω (έως 12 μήνες ανεργία)            60%                                       559,80

Άνδρες μακροχρόνια άνεργοι (άνω των 12 μηνών ανεργία)     65%                                       606,45

Άνδρες μακροχρόνια άνεργοι 50 ετών και άνω                           70%                                       653,10

Άνεργες γυναίκες                                                                              75%                                       699,75

Για κάθε ημέρα ασφάλισης/απασχόλησης που υπολείπεται των 25 ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25.

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης για την απασχόληση 4.000 ανέργων ορίζεται σε 12 μήνες. Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου αποτυπώνεται ως εξής:

Επιλέξιμη κατηγορία δαπάνης                         Δημόσια δαπάνη ανά ωφελούμενο (€)

Άνδρες άνεργοι (έως 12 μήνες και έως 49 ετών)                          5.598,00

Άνεργοι άνδρες 50 ετών κι άνω                                                      6.717,60

Μακροχρόνια άνεργοι                                                                     7.277,40

Μακροχρόνια άνεργοι 50 ετών και άνω                                        7.837,20

Άνεργες γυναίκες                                                                              8.397,00

Προϋπολογισμός επιδότησης: απασχόληση ανέργων

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 26.000.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Δείτε τη σχετική Πρόσκληση εδώ.Κλείστε ένα τηλεφωνικό ραντεβού μαζί μας

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλες οι Δραστηριότητες ,Camping ,Watersports ,Αγροτικός τομέας ,Αγροτουρισμός ,Αλιεία ,Αττική ,Βιομηχανία τροφίμων- Ποτοποιία ,Γεωργία ,Δασοκομία/Υλοτομία ,ΔΥΠΑ ,Εκπαίδευση ,Εμπόριο ,Ενέργεια ,Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα ,Επιχειρήσεις ,Επιχορήγηση ,Εστίαση ,Εστιατόρια ,Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων ,Εταιρείες ενοικίασης σκαφών ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Ιδιώτες ,Καφε-μπαρ / Καφετέριες / Παραδοσιακά Καφενεία ,Κτηνοτροφία ,Λιανικό εμπόριο ,Λογιστικές Υπηρεσίες ,Λοιπές μεταποιητικές ,Μεγάλες ,Μεσαίες ,Μεταλλεία-Λατομεία-Ορυχεία ,Μεταποίηση ,Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ,Μικρές ,Νέες Επιχειρήσεις ,Νέοι Αγρότες ,Νομικές Yπηρεσίες ,Νότιο Αιγαίο ,Ξενοδοχεία ,Περιβάλλον ,Πληροφορική ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Πολύ μικρές ,Συμβουλευτικές υπηρεσίες ,Ταξιδιωτικά Γραφεία ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Τουρισμός ,Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες ,Υγεία, Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα ,Υδατοκαλλιέργεια ,Υλικά / Κατασκευές ,Υπηρεσίες ,Υπηρεσίες Αθλητισμού ,Υπηρεσίες αποθήκευσης & υποστήριξης μεταφορών ,Υπηρεσίες Μηχανικών ,Υπηρεσίες τροφοδοσίας σε εκδηλώσεις ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ,Χερσαίες / Πλωτές / Εναέριες μεταφορές ,Χονδρικό εμπόριο Άνεργοι,Απασχόληση Ανέργων,Απασχόληση Γυναικών
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις