May 29, 2023 5 min read
Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές – Οριστικός Κατάλογος Επιχειρηματικών Σχεδίων της Δράσης

Share

Share on facebook
Share on twitter

Ανακοινώθηκε ο Οριστικός Κατάλογος Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Οριστικός Κατάλογος Επιχειρηματικών Σχεδίων - Περιεχόμενο

Ο Οριστικός Κατάλογος Επιχειρηματικών Σχεδίων της Δράσης περιλαμβάνει:

  • Την τελική βαθμολογική κατάταξη των 9.577 υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση
  • Την κατάρτιση οριστικού πίνακα με τα 5.136 επιχορηγούμενα/ενταγμένα επενδυτικά σχέδια της Δράσης συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 298.100.878,02 ευρώ. Η κατάρτιση γίνεται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανά ομάδα περιφέρειας και ανά είδος επιχείρησης, όπως αυτά αναλυτικά περιλαμβάνονται στις αποφάσεις ένταξης που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
  • Την απόρριψη 4.441 μη επιλέξιμων επιχειρηματικών σχεδίων, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 431.272.490,23 ευρώ με το σχετικό λόγο απόρριψης, ανά ομάδα περιφέρειας και ανά είδος επιχείρησης

Η παρούσα απόφαση αφορά σε οριστική απόφαση απόρριψης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης. Πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη έκδοσής της.

Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή.

Η τροποποίηση της Πρόσκλησης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού www.mindev.gov.gr.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ

Δείτε αναλυτικά στοιχεία για τη Δράση εδώ

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις