April 23, 2024 5 min read
Οι 16 πιο συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για το ΕΤΕΑΝ

Share

Οι πιο συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το ΕΤΕΑΝ και την δυνατότητα εγγύησης

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ ΑΕ και για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Εφόσον συμφωνηθούν με την τράπεζα οι όροι συνεργασίας για την έκδοση Εγγυητικών επιστολών η τράπεζα υποβάλλει το αίτημα στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται κατόπιν αξιολόγησης από την συνεργαζόμενη στο πρόγραμμα τράπεζα, στην οποία θα γίνει και η υποβολή της αίτησης για τη λήψη εγγύησης.

2. Ποιο είναι το ποσοστό εγγύησης της ΕΤΕΑΝ;

Απάντηση: To ποσοστό εγγύησης ανέρχεται σε 50%.

3. Μπορώ να πάρω μέσω του προγράμματος εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε διαγωνισμό ή καλής εκτελέσεως;

Απάντηση: Ναι, Επιλέξιμες είναι οι εγγυητικές επιστολές, που η εγγυητική υποχρέωση της Τράπεζας καταβάλλεται σε ευρώ

  • Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς.
  • Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης σύμβασης
  • Εγγυητικές επιστολές προκαταβολής, παρακρατήσεων, καλής πληρωμής

Επιλέξιμες είναι οι εγγυητικές επιστολές λήψης προκαταβολών κρατικών ενισχύσεων υπέρ των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων και οι οποίες εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στους κρατικούς φορείς διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων ενίσχυσης.

Μη επιλέξιμες μορφές Εγγυητικών Επιστολών : Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ δεν εγγυάται την έκδοση εγγυητικής επιστολής, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως εξασφάλιση για την χορήγηση δανείου (ή άλλης μορφής χρηματοδοτικού εργαλείου). Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ δεν εγγυάται την έκδοση εγγυητικής επιστολής, η οποία θα αντικαταστήσει υφιστάμενη σε ισχύ εγγυητική επιστολή στην ίδια Τράπεζα.

Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση της εγγυημένης εγγυητικής επιστολής και θα πρέπει να απεικονίζεται στο κείμενο της εγγυητικής επιστολής. Δεν επιτρέπεται η παροχή εγγύησης σε εγγυητική επιστολή που απευθύνεται στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε φορείς του κατά την έννοια του άρθρου 1 του νόμου 3429/2005, εξαιρουμένων των εγγυητικών επιστολών λήψης προκαταβολών κρατικών ενισχύσεων υπέρ των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων και οι οποίες εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στους κρατικούς φορείς διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων ενίσχυσης.

4. Υπό ποιες προϋποθέσεις μια επιχείρηση που δεν είναι ανεξάρτητη, δεν είναι και επιλέξιμη;

Απάντηση: Μη επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δεν είναι ανεξάρτητες υπό την σωρευτική προϋπόθεση ότι από τον συνυπολογισμό των στοιχείων των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων η εξεταζόμενη επιχείρηση υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που προβλέπει η Σύσταση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΚ 361/2003 για τις ΜΜΕ επιχειρήσεις και εν τέλει χάνει την ιδιότητά της ως ΜΜΕ.

5. Πώς ορίζεται από απόψεως μεγέθους η τυπική επιχείρηση που έχει δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα της ΕΤΕΑΝ;

Απάντηση: Η τυπική επιχειρηματική μονάδα που έχει δικαίωμα υποβολής αιτήσεως είναι μία επιχείρηση οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, η οποία παρουσιάζει τα κατωτέρω χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να ισχύουν ταυτοχρόνως κατά τη στιγμή της αιτήσεως και για το αμέσως προηγούμενο έτος λειτουργίας της επιχειρήσεως ( εφόσον δεν πρόκειται για καινούρια ή νεοϊδρυόμενη):

  • Λιγότερους από 250 εργαζόμενους.
  • Κύκλο εργασιών μικρότερο των Ευρώ 50 εκατ. ή ενεργητικό ( συνολικά περιουσιακά στοιχεία προς εκμετάλλευση) λιγότερα από Ευρώ 43 εκατ.
  • Δεν έχει μετόχους ή εταίρους με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 25% που δεν είναι και οι ίδιοι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο ανωτέρω ορισμός όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 2 της Συνθήκης σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ.2003/361/ΕΚ είναι ιδιαίτερα ευρύς, ειδικά για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς, αν και προβλέπεται και περαιτέρω εξειδίκευσή του για τη διάκριση μεταξύ πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Σε κάθε περίπτωση ο ορισμός αυτός δεν αποκλείει :

  • Τις ατομικές επιχειρήσεις
Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλες οι Δραστηριότητες ,- Όλη η Ελλάδα ,Camping ,Watersports ,Αγροτικός τομέας ,Αγροτουρισμός ,Αλιεία ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βιομηχανία τροφίμων- Ποτοποιία ,Βόρειο Αιγαίο ,Γεωργία ,Δάνειο ,Δασοκομία/Υλοτομία ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Εκπαίδευση ,Εμπόριο ,Ενέργεια ,Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα ,Επιχειρήσεις ,Εστίαση ,Εστιατόρια ,Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων ,Εταιρείες ενοικίασης σκαφών ,Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση) ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιόνια νησιά ,Καφε-μπαρ / Καφετέριες / Παραδοσιακά Καφενεία ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Κτηνοτροφία ,Λιανικό εμπόριο ,Λογιστικές Υπηρεσίες ,Λοιπές μεταποιητικές ,Λοιπές χρηματοδοτήσεις ,Μεγάλες ,Μεσαίες ,Μεταλλεία-Λατομεία-Ορυχεία ,Μεταποίηση ,Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ,Μικρές ,Νέοι Αγρότες ,Νομικές Yπηρεσίες ,Νότιο Αιγαίο ,Ξενοδοχεία ,Πελοπόννησος ,Περιβάλλον ,Πληροφορική ,Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία ,Πολύ μικρές ,Στερεά Ελλάδα ,Συμβουλευτικές υπηρεσίες ,Ταξιδιωτικά Γραφεία ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Τουρισμός ,Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες ,Υγεία, Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα ,Υδατοκαλλιέργεια ,Υλικά / Κατασκευές ,Υπηρεσίες ,Υπηρεσίες Αθλητισμού ,Υπηρεσίες αποθήκευσης & υποστήριξης μεταφορών ,Υπηρεσίες Μηχανικών ,Υπηρεσίες τροφοδοσίας σε εκδηλώσεις ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ,Χερσαίες / Πλωτές / Εναέριες μεταφορές ,Χονδρικό εμπόριο Χρηματοδότηση επιχειρήσεων
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις