June 15, 2024 5 min read
Τρεις νέες δράσεις αναμένονται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ)

Share

Το τελευταίο εξάμηνο, με βάση τα στοιχεία υλοποίησης, διαπιστώθηκε ότι ο πολυκερματισμός των δράσεων επιχειρηματικότητας είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία προβλημάτων προγραμματισμού στις επιχειρήσεις και στο δημόσιο, καθυστερήσεις και ενστάσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης και εν τέλει ένα μη ικανοποιητικό ρυθμό απόδοσης των επιδοτήσεων προς την αγορά. Για τον λόγο αυτόν και ενόψει της τελευταίας προγραμματικής αναθεώρησης που θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2020, αλλάζει η στρατηγική ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΣΠΑ για τις ΜμΕ.

Οι στόχοι που τέθηκαν από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την επιτυχή ολοκλήρωση της προγραμματικής περιόδου και για την αμεσότερη απόδοση των ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις και την ενίσχυση στην πράξη της επιχειρηματικότητας είναι οι εξής:

  • Επιτάχυνση των υφιστάμενων προσκλήσεων και στόχος είναι μέχρι τότε να εξαλειφθούν όλες οι εκκρεμότητες από πλευράς του δημοσίου (ολοκλήρωση αξιολογήσεων και εντάξεων), ώστε να μένει μόνο η υλοποίηση του σχεδίου από τον επιχειρηματία
  • H δημοσίευση λίγων, αλλά εμβληματικών νέων προσκλήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίες θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων

Για τον ανωτέρω λόγο, τρεις νέες δράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) πρόκειται να προκηρυχθούν εντός του έτους, με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων να θέτει ως στόχο το "ξεκαθάρισμα" των επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ) και τον υπερδιπλασιασμό της απορρόφησης του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ στο 50% από 18% που ήταν η απορρόφηση του στο τέλος του 2018.

Νέες δράσεις για τις ΜμΕ υπό σχεδιασμό

Ειδικότερα και σε ότι αφορά τις νέες δράσεις αυτές είναι οι εξής:

  • Ανανέωση και αναβάθμιση εξοπλισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ψηφιακού, τεχνικού και παγίου εξοπλισμού. Πρόκειται για μία πρόσκληση που σχεδιάζεται ώστε να καλύπτει μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων και επιλέξιμων δράσεων στη βάση διαπιστωμένων αναγκών τους. Η αξιολόγηση προγραμματίζεται να είναι με άμεση διαδικασία.
  • Επιδότηση ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Η συγκεκριμένη δράση θα έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ σε δημόσια συμμετοχή, που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στους τομείς όπου εκτιμούν ότι υπάρχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Όπως τονίζει συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως αναφέρθηκε και από τον πρωθυπουργό στο πρόσφατο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το ΕΣΠΑ 2021-2027, οι επιχειρήσεις χρειάζονται ανθρώπινο δυναμικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και διαρκώς εκπαιδευόμενο, προκειμένου να υποστηρίξουν την ανάπτυξή τους· το λεγόμενο reskilling και upskilling.
  • Διερεύνηση για την επιδότηση μισθολογικού κόστους και λειτουργικών δαπανών για νέες εταιρείες που ιδρύονται στην Ελλάδα. Στόχος είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, καθώς και επιχειρήσεων, που επιθυμούν να επεκταθούν περαιτέρω. Οι επιδοτήσεις εξετάζεται να δίνονται εξαντλώντας κατά το δυνατόν τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, δηλαδή επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες θα λάβουν και μεγαλύτερο ποσοστό επιχορήγησης.

Οι νέες δράσεις σχεδιάζονται, σε συνεργασία με την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ, με στόχο να προκηρυχθούν το συντομότερο εντός του 2020.

Μέσω και αυτών των δράσεων το αρμόδιο υπουργείο επιδιώκει να μην χαθούν χρήματα από το ΕΣΠΑ, όπως είχε πει και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σημειώνεται πως οι πληρωμές στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ στο τέλος του 2019 έφθασαν το 32,71% της δημόσιας δαπάνης και άγγιξαν το 35,8% αν σε αυτά συμπεριληφθούν και τα κονδύλια που κατευθύνθηκαν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags: - Όλη η Ελλάδα ,Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,Αττική ,Βόρειο Αιγαίο ,Δυτική Ελλάδα ,Δυτική Μακεδονία ,Επιχειρήσεις ,Επιχορήγηση ,ΕΣΠΑ ,Ήπειρος ,Θεσσαλία ,Ιόνια νησιά ,Κεντρική Μακεδονία ,Κρήτη ,Μεσαίες ,Μικρές ,Νέες Επιχειρήσεις ,Νότιο Αιγαίο ,Πελοπόννησος ,Πληροφορική ,Πολύ μικρές ,Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ,Στερεά Ελλάδα ,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τηλεπικοινωνίες ,Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Ενίσχυση Επιχειρήσεων,Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις