May 18, 2024 5 min read
Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος

Share

Πρόσκληση για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης που αφορούν αποκλειστικά τον τομέα του περιβάλλοντος, απευθύνει η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ). Η πράξη, Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος με κωδικό ΟΠΣ 5003077, εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5998/799/Α3 (ΑΔΑ: ΨΟΖΜ465ΧΙ8-Λ4Τ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο συγκεκριμένο ΕΠ.

Αντικείμενο της πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων σε 1.250 εργαζόμενους αποκλειστικά του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται (αποκλείονται οι άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι και δημόσιοι υπάλληλοι).

 1. Κατάρτιση για την συμπλήρωση και ενίσχυση γνώσεων σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και ειδικότητες, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους, καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 80 ώρες και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης. Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:
 • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη
 • Είτε με τη μέθοδο της μικτής κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση).
 1. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024. Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να πιστοποιήσουν τα αποκτηθέντα από τα προγράμματα κατάρτισης προσόντα/δεξιότητες, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσόντων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. Η συμμετοχή των καταρτισθέντων εργαζόμενων στις εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν, είναι υποχρεωτική και διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης.

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν και τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα πιστοποιηθούν σε εργαζόμενους του κλάδου, προέκυψαν μέσα από διαδικασίες διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας και ειδικότερα βάσει των αναγκών για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων, των εργαζομένων στον κλάδο και είναι:

 1. Τήρηση περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες
 2. Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης στέρεων και υγρών αποβλήτων

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης αφορά σε θεωρητική κατάρτιση έχει συνολική διάρκεια 80 ώρες και οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων / ικανοτήτων των συμμετεχόντων στην ειδικότητα του προγράμματος.

Τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων στοχεύουν -πέρα από την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων- στην ανάπτυξη θεμελιωδών οριζόντιων τεχνικών- επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους, προκειμένου να γίνουν περισσότερο προσαρμοστικοί κι «ανθεκτικοί» στο σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον στον τομέα του Περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό, θα αποκτήσουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στην εξέλιξη στην εργασία τους.

 1. Τήρηση περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες 1. Περιβαλλοντικοί όροι στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων

Εισαγωγή – νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο

Ταξινόμηση των επιμέρους βιομηχανικών δραστηριοτήτων

Εφαρμογή νέων προτύπων παραγωγής και υιοθέτηση τάσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Εργαλεία ελέγχου περιβαλλοντικών όρων

 1. Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής

Εισαγωγή – νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο τεχνικών έργων

Παρακολούθηση περιβαλλοντικών όρων

Βελτίωση περιβαλλοντικών επιδόσεων Σύγχρονες τεχνολογίες ανάκτησης και αξιοποίησης ανακυκλούμενων υλικών

 1. Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων και δραστηριοτήτων και περιβαλλοντικοί στόχοι

Εισαγωγή – Δυνατότητες χρηματοδότησης περιβαλλοντικών έργων

Προστασία περιβάλλοντος – Κυκλική οικονομία

Μέθοδοι επίτευξης περιβαλλοντικών στόχων

 1. Ειδικοί Περιβαλλοντικοί όροι στο σχεδιασμό, εφαρμογή και επίβλεψη έργων - Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων για περιβαλλοντική αδειοδότηση

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Έγκριση και παρακολούθηση περιβαλλοντικών όρων Πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις

 1. Παρακολούθηση δεικτών και ποιότητας αποδεκτών Παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεικτών

Διαχείριση αποβλήτων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους

Μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων

Έλεγχος λειτουργίας περιβαλλοντικών εγκαταστάσεων

 1. Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης στέρεων και υγρών αποβλήτων

1. Σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης υγρών αποβλήτων

Ορισμοί – νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο - Υφιστάμενες τεχνικές διαχείρισης υγρών αποβλήτων

Παρουσίαση των νέων τεχνολογιών - Πεδία εφαρμογής των νέων σύγχρονων τεχνολογιών

Ανάλυση χαρακτηριστικών και περιγραφή των σύγχρονων τεχνολογιών

Οι συγκριτική παρουσίαση των παλιών και των νέων – σύγχρονων μεθόδων – Κανονιστικό πλαίσιο και υφιστάμενη νομοθεσία

Καταλληλότητα εφαρμογής των παλαιών και σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας Διαδικασία και τρόποι / παράμετροι επιλογής της κατάλληλης μεθόδου αναφορικά με τις ιδιαιτερότητες της κάθε μονάδας – τεχνικής - μεθόδου

Σημαντικότητα επιλογής της κατάλληλης μεθόδου επεξεργασίας και σωστού σχεδιασμού της αναφορικά με τα χαρακτηριστικά, το μέγεθος και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης / μονάδας

Συμπεράσματα - Παραδείγματα και ασκήσεις

 1. Σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων Ορισμοί – νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο - Στόχοι επεξεργασίας στερεών αποβλήτων

Υφιστάμενες μεθόδους επεξεργασίας

Ταξινόμηση και τύχη των στερεών προϊόντων καύσης, πυρόλυσης

 • υγειονομική ταφή με προδιαγραφές επικινδύνων αποβλήτων
 • υγειονομική ταφή μετά από στερεοποίηση
 • ανάκτηση σιδηρούχων μετάλλων
 • χρήση ως πρώτη ύλη στην τσιμεντοβιομηχανία
 • διάφορες κατασκευαστικές χρήσεις (κατασκευή ηχομονωτικών στοιχείων, κεραμική κλπ.)

Σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης και επεξεργασίας (π.χ. παραγωγή κομπόστ και ΧΥΤΥ) Αξιολόγηση (περιβαλλοντική και οικονομική) του κομπόστ και εφαρμογές του Συνδυασμός υφιστάμενων και σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας- οφέλη που προκύπτουν

Η πράξη«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Ελλάδα και η υλοποίησή της θα καλύψει το σύνολο των γεωγραφικών Περιφερειών της χώρας.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος» έχει αρχίσει από την Πέμπτη 12/08/2021 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 03/09/2021.

Share on Facebook
Share on Twitter
Related

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις

Κάντε εγγραφή στο
Newsletter

Μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα προγράμματα και νέες ανακοινώσεις